Witamy i zapraszamy do zapoznania się z działalnością i ofertą naszego Zakładu
   
 

O Zakładzie ...

Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych powstał‚ w 2005 roku w wyniku połączenia Zakładu Układów Elektronicznych i Zakładu Systemów Ochrony i Diagnostyki.
W ramach kierunku Elektronika i telekomunikacja zakład realizuje specjalność Inżynieria systemów bezpieczeństwa
W zakładzie zatrudnionych jest:
     2
profesorów belwederskich, 3 doktorów habilitowanych, 4 doktorów, 5 magistrów  oraz 3 pracowników inżynieryjno- technicznych.

W zakładzie realizowany był projekt naukowo – badawczy pt. Multibiometryczny system identyfikacji osób do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Więcej informacji o realizowanym projekcie:
http://zese.wel.wat.edu.pl/adobrowolski/multibiometria.htm


Nasz adres:
Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych
Instytut Systemów Elektronicznych WEL WAT

tel. (sekretariat): 261 839 082                                                                                                                                             
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 WARSZAWA               
Pomieszczenia zakładu znajdują się w budynku głównym 100 (Sztab) oraz budynku 54a (plan).

                   

      
     Kierownik Zakładu

 dr inż. Wiktor OLCHOWIK 
 telefon: 261 839 672

 e-mail: wiktor.olchowik@wat.edu.pl

 pomieszczenie (pok./bud.): 57/100

                                                                                       Wybierz Naszą specjalnośćWybierz Naszą specjalnośćWybierz Naszą specjalność Wybierz Naszą specjalność