Multibiometryczny system identyfikacji osób do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym

Video

Jak to działa? (TVP 1)

Strona główna