Pracownie | Zespół | Konsultacje

 

 

 

 

Pracownia Elektroniki dla Energetyki

 A K T U A L N O Ś C I:

Prosimy o dostarczanie podziałów na podgrupy laboratoryjne do p. S. Kierlanczyka (stanislaw.kierlanczyk@wat.edu.pl)

    

          Tematy ćwiczeń laboratoryjnych i szablony sprawozdań - studia stacjonarne

Nazwa ćwiczenia

Skrót

  1. Charakterystyki i parametry statyczne diod półprzewodnikowych

D

  2. Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych

TB

  3. Półprzewodnikowe elementy przełącznikowe

EP

  4. Charakterystyki statyczne tranzystorów uniipolarnych 

TP

  5. Wzmacniacz pasmowy

WP

  6. Układy operacyjne

UO

  7. Generator LC

G

  8. Bramki logiczne

BL

  9. Układy kombinacyjne

UK

10. Układy sekwencyjne

US

 

                 Grafik realizacji ćwiczeń laboratoryjnych

Nr spotkania

Ćwiczenie

 

jedna podgrupa  - WEL18DX1S1

1

D

2

TB

3

EP

4

TP

5

WP

6

UO

7

G

8

BL

9

 UK

10

 US

 

 

 

 

 Nr spotkania

Ćwiczenie – grupa WEL18DX2S1

 

I podgrupa

II podgrupa

1

D

TB

2

TB

3

TP

EP

4

EP

TP

5

WP

BL

6

BL

WP

7

UO

UK

8

UK

UO

9

G

US

10

 US

G

 

1,5 / 54a

 31 / 54a

30a / 54a


Tematy ćwiczeń laboratoryjnych i grafik realizacji ćwiczeń-
studia niestacjonarnestacjonarne

Nazwa ćwiczenia

Skrót

  1. Charakterystyki i parametry statyczne diod półprzewodnikowych

D

  2. Charakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych

TB

  3. Wzmacniacz pasmowy

WP

  4. Bramki logiczne

BL


Nr spotkania

Ćwiczenie

 

jedna podgrupa  - WEL18DX1N1

1

D

2

TB

3

WP

4

BL

 

1,5 / 54a

 31 / 54a

30a / 54a

 

 

Literatura


             J. Boksa, W. Brejwo, J. Kaźmierczak, A. Malinowski:
Laboratorium z elektroniki - skrypt WAT 2014, sygn. 73740
                                                                                                                   
           

Wzory protokołów niezbędnych do przystąpienia do ćwiczenia można pobrać u p. Stanisława Kierlańczyka p. 6 bud . 54a.
Informacje dodatkowe: dr inż. Józef BOKSA: (jboksa@wat.edu.pl)