Strona główna ZESE | Pracownie | Specjalność | Konsultacje | Przedmioty | Ogłoszenia
   

P r a c o w n i e

Zadania dydaktyczne realizowane są w Zakładzie w ramach 6 pracowni:

Pracownia Elementów Półprzewodnikowych - EleP

Pracownia Metodyki Projektowania i Systemów Bezpieczeństwa - Mpsb

Pracownia Podstaw Eksploatacji - Pes

Pracownia Techniki Obliczeniowej i Symulacyjnej - TOiS

Pracownia Układów Analogowych - Ua 

Pracownia Elektroniki dla Energetyk - Ela

Zespoły dydaktyczne:


Zajęcia programowe prowadzone są przez następujące zespoły dydaktyczne:


Zespół  Elementów Półprzewodnikowych - EleP

Zespół  Układów Analogowych - Ua 

Zespół Techniki Obliczeniowej i Symulacyjnej - TOiS

Zespół Podstaw Eksploatacji Systemów - Pes

Zespół Konstrukcji Urządzeń Elektronicznych- Kue

Zespół przedmiotów zawodowych dla specjalności Inż. Systemów Bezpieczeństwa 

Zespół Elektroniki dla Energetyk - Ela