Strona główna ZESE | Pracownie | Specjalność | Konsultacje | Przedmioty

Plan konsultacji w semestrze zimowym 2019/2020

 Konsultant

Dzień

Godziny

Pomieszczenie
(pok./bud.) 

e-mail

Numer telefonu

 dr inż. Józef BOKSA

poniedziałek
środa

13.30 - 15.05
13.30 - 15.05

43a/54a

jozef.boksa@wat.edu.pl

  261 839637

 prof. dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI

wtorek
piątek

12.00 - 14.00
15.00 - 17.00

54/100

tadeusz.dabrowski@wat.edu.pl

  261 837761

 prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI

wtorek
środa

10.00 - 12.00
14.00 - 16.00

102/45

andrzej.dobrowolski@wat.edu.pl

  261 837570

 mjr mgr inż. Jakub KAŹMIERCZAK

wtorek
środa

13.00 - 15.00
10.00 - 12.00

31/54a

jakub.kazmierczak@wat.edu.pl

  261 839233

 mgr inż. Piotr FIGOŃ

poniedziałek
środa

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

57/100

piotr.figon@wat.edu.pl

  261 839672

 mgr inż. Jarosław ŁUKASIAK

poniedziałek
środa

11.00 - 13.00
14.00 - 16.00

65/100

jaroslaw.lukasiak@wat.edu.pl

  261 837123

 dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ

poniedziałek
czwartek

15.00 - 16.30
15.00 - 16.30

45/54a

ewelina.majda@wat.edu.pl

  261 837534

 dr inż. Wiktor OLCHOWIK

poniedziałek
wtorek

19.00 – 20.30
10.00 - 12.00

57/100

wiktor.olchowik@wat.edu.pl

  261 839672

 dr hab. inż. Jacek Paś

wtorek
czwartek

13.00 - 15.00
10.00 – 12.00

67/100

jacek.pas@wat.edu.pl

  261 839872

 dr hab. inż. Adam ROSIŃSKI

wtorek
piątek

9.50 - 11.25
13.30 - 15.05

65/100

adam.rosinski@wat.edu.pl

  261 837123

 dr hab. inż. Kazimierz Pluciński

poniedziałek
środa

17.35 - 18.20
9.50 - 11.25

 46/54a

kplucinski@wat.edu.pl

   261 837863

 dr inż. Mariusz Wierzbowski

poniedziałek
czwartek

18.00 - 19.30
08.15 - 9.45

42/54a

mariusz.wierzbowski@wat.edu.pl

  261 837929

 dr inż. Michał WIŚNIOS

wtorek
środa

15.00 - 16.30
09.50 - 11.20

62/100

michal.wisnios@wat.edu.pl

  261 837769