Strona główna ZESE  | Pracownie | Specjalność | Zespół | Konsultacje  | Przedmioty | Ogłoszenia

Pracownia Techniki Obliczeniowej i Symulacyjnej

 A K T U A L N O Ś C I:

        * Odrabianie ćwiczeń rachunkowych (dotyczy wszystkich grup!)

           W dniu 19.05 (s. 3/54a) odbędzie się możliwość odrobienia i zaliczenia nieobecności na ćwiczeniach rachunkowych i ewentualnych zaległości z wejściówek:
      
godz.   8.00 - ćw. nr 1 - Zmodyfikowana metoda węzłowa w ujęciu algorytmicznym
       godz.   9.30 - ćw. nr 2 - Analiza stałoprądowa układów nieliniowych
       godz. 10.30 - ćw. nr 3 - Synteza sieci stowarzyszonej do analizy czasowej
           Termin dodatkowy 1.06 s.044/S g. 9.15 - wszystkie tematy - limit 5 osób! -pierwszeństwo studenci cywilni.

           II termin dodatkowy 15.06 s.044/S g. 10.30 - wszystkie tematy!

      Zapraszamy

         * Odrabianie ćwiczeń laboratoryjnych (dotyczy wszystkich grup!)

           Możliwość odrobienia odrobienia i zaliczenia nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych i ewentualnych zaległości z wejściówek:
          
21.05 (godz. 15.40, s. 044/S) Lab1 - Analiza Algorytmów Stałoprądowych - (wejściówki - wszystkie tematy)
           24.05 (godz. 15.40, s. 044/S) Lab2 - Analiza Czasowa i Widmowa - (wejściówki - wszystkie tematy)
           01.06 (godz. 08.50, s. 044/S) Lab3 - Symulatory Układów Elektronicznych - (wejściówki - wszystkie tematy)

           15.06 (godz. 09.45, s. 044/S) Lab 4 i 5 - SUE +ZMS + MAP - (wejściówki - wszystkie tematy)

* Wykłady zakończone - czas na laboratoria 

W trakcie zajęć z TOiS dowiecie się w jaki sposób za pomocą komputera można przeanalizować pracę oraz poznać właściwości układów elektronicznych.
Poznacie mechanizmy (nazywane tu algorytmami) i techniki dzięki którym komputery z bardzo dużą dokładnością potrafią symulować obwody elektroniczne.

Przydatne materiały to notatki z wykładów
(link na dole strony) oraz podręcznik Pod maską SPICE’a.
Zachęcamy, aby po każdym wykładzie wykonane na nim notatki oraz dostępne slajdy wykładowe skonfrontować z właściwym materiałem z tegoż podręcznika.
Pozwoli to Wam nie tylko lepiej zrozumieć i przyswoić materiał, ale także lepiej przygotować się do zajęć
ćwiczeniowych i laboratoryjnych, a także w efekcie lepiej zdać egzamin.
Życzymy powodzenia i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy.

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych i szablony sprawozdań                                                                                                                                                      Sprawozdania proszę drukować dwustronnie!!!

Nazwa ćwiczenia

Skrót

Szablon sprawozdania

1. Badanie algorytmów analizy stałoprądowej

AAS

Pobierz sprawozdanie

2. Badanie algorytmów analizy czasowej i widmowej

ACW

Pobierz sprawozdanie

3. Symulatory układów elektronicznych

SUE

Pobierz sprawozdanie

4. Zaawansowane metody symulacji w języku SPICE

ZMS

Pobierz sprawozdanie

5. Makromodele i analiza parametryczna w języku SPICE

MAP

Pobierz sprawozdanie

                                                                                                                                            Uwaga!  

                                                                                                                                            Na zajęciach wymagane jest posiadanie skryptu laboratoryjnego (min. jednego na stanowisko - w wersji papierowej!). 

Oprogramowanie (wersje demonstracyjne)

*      ICAP/4 (v. 8.x.11 Build 4142) [zip 39,9MB] – wersja dla Windows 10 i Windows 8.1 

*      ICAP/4 (v. 8.3.11 Build 2817) [exe 29,5MB] – wersja zainstalowana w laboratorium TOiS

*      ICAP/4 (v. 8.3.11 Build 2127) [zip 56,4MB] – wersja zgodna z opisem w podręczniku Pod maską SPICE’a

*      TINA PRO PL (v. 6) [exe  6,9MB]

*      Micro-Cap (v. 8) [zip 5,4MB]

*      MultiSim (v. 7) [exe 74,4MB]

*      OrCAD PSpice A/D (v. 9) [zip 27,2MB]

 Materiały pomocnicze

*      TINA PRO PL [zip 0,6MB]

*      MultiSim [zip 45,3MB]

*      OrCAD PSpice A/D [zip 18,8MB]

 Wykłady z przedmiotu

*      Technika Obliczeniowa i Symulacyjna

 

Literatura

  1. A. Dobrowolski, Pod maską SPICE'a. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych, BTC, Warszawa, 2004 (sygn. WAT 60098)
  2. A. Dobrowolski, J. Kaźmierczak, A. Malinowski, Technika Obliczeniowa i Symulacyjna : laboratorium, WAT, Warszawa, 2015 (sygn. 79938/Elektronika)

Informacje dodatkowe: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski (Andrzej.Dobrowolski@wat.edu.pl)