Strona główna ZESE  | Pracownie | Specjalność | Zespół | Konsultacje  | Przedmioty | Ogłoszenia

Pracownia Techniki Obliczeniowej i Symulacyjnej

 A K T U A L N O Ś C I:

* Terminy poprawkowe (III-ci termin) w semestrze zimowym 2018 (dotyczy grup EiT, MON oraz Energetyki):

27. listopada (wtorek)  g. 1515   sala 2/45
18. grudnia  (wtorek)   g. 1515    sala 2/45
15. stycznia (wtorek)   g. 1515    sala 2/45

Studentowi przysługuje jeden termin do wyboru spośród przedstawionych!


Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych i szablony sprawozdań                                                                                                                                                      Sprawozdania proszę drukować dwustronnie!!!

Nazwa ćwiczenia

Skrót

Szablon sprawozdania

1. Badanie algorytmów analizy stałoprądowej

AAS

Pobierz sprawozdanie

2. Badanie algorytmów analizy czasowej i widmowej

ACW

Pobierz sprawozdanie

3. Symulatory układów elektronicznych

SUE

Pobierz sprawozdanie

4. Zaawansowane metody symulacji w języku SPICE

ZMS

Pobierz sprawozdanie

5. Makromodele i analiza parametryczna w języku SPICE

MAP

Pobierz sprawozdanie

                                                                                                                                            Uwaga!  

                                                                                                                                            Na zajęciach wymagane jest posiadanie skryptu laboratoryjnego (min. jednego na stanowisko). 

Oprogramowanie (wersje demonstracyjne)

*      ICAP/4 (v. 8.x.11 Build 4142) [zip 39,9MB] – wersja dla Windows 10 i Windows 8.1 

*      ICAP/4 (v. 8.3.11 Build 2817) [exe 29,5MB] – wersja zainstalowana w laboratorium TOiS

*      ICAP/4 (v. 8.3.11 Build 2127) [zip 56,4MB] – wersja zgodna z opisem w podręczniku Pod maską SPICE’a

*      TINA PRO PL (v. 6) [exe  6,9MB]

*      Micro-Cap (v. 8) [zip 5,4MB]

*      MultiSim (v. 7) [exe 74,4MB]

*      OrCAD PSpice A/D (v. 9) [zip 27,2MB]

 Materiały pomocnicze

*      TINA PRO PL [zip 0,6MB]

*      MultiSim [zip 45,3MB]

*      OrCAD PSpice A/D [zip 18,8MB]

 Wykłady z przedmiotu

*      Technika Obliczeniowa i Symulacyjna

 

Literatura

  1. A. Dobrowolski, Pod maską SPICE'a. Metody i algorytmy analizy układów elektronicznych, BTC, Warszawa, 2004 (sygn. WAT 60098)
  2. A. Dobrowolski, J. Kaźmierczak, A. Malinowski, Technika Obliczeniowa i Symulacyjna : laboratorium, WAT, Warszawa, 2015 (sygn. 79938/Elektronika)

Informacje dodatkowe: dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski (Andrzej.Dobrowolski@wat.edu.pl)