Pracownie | Zasady zaliczania | Konsultacje

Pracownia Podstaw Eksploatacji

Semestr ZIMOWY

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych

Nazwa ćwiczenia - Podstawy Eksploatacji Systemów

Instrukcja

Sprawozdanie

 1. Badanie procesu eksploatacji w aspekcie niezawodnościowo-ekonomicznym / 4 g.
    (Symulacja procesu eksploatacji w systemie antropotechnicznym).

PDF

PDF

 2. Badanie właściwości układu przeciwdestrukcyjnego / 4 g.
    (Identyfikacja właściwości ochronnych elektrycznej listwy zasilającej).

PDF

PDF

 3. Badanie systemu pomiarowo-diagnostycznego w aspekcie niezawodności diagnozy

PDF

PDF

 4. Wyznaczanie optymalizowanej procedury diagnostycznej / 4 g.
    
(Ilustracja wnioskowania diagnostycznego na przykładzie dwuoczkowego obwodu      elektrycznego w stanie zdatności i w wybranych stanach niezdatności).

PDF

PDF

 5. Badanie wybranych struktur niezawodnościowych / 4 g.
   
(Symulacyjne wyznaczanie podstawowych wskaźników niezawodnościowych 
     obiektów o typowych strukturach).

PDF

PDF

 6. Komputerowy system wspomagający procesy diagnostyczno-obsługowe / 2g.  
   
(Prezentacja struktury i walorów użytkowych pakietu programowego wspomagającego 
     diagnozowanie układu elektroenergetycznego śmigłowca Sokół).

PDF

PDF

 7. Badanie niezawodności diagnoz / 2 g.
   
(Symulacyjna ilustracja wpływu zakłóceń procesu diagnozowania na wiarygodność 
     diagnoz. Ilustracja sposobu zwiększania niezawodności diagnoz w oparciu o tworzony 
     nadmiar informacyjny).

PDF

PDF

 


 

Przedmiot: PODSTAWY EKSPLOATACJI SYSTEMÓW


WYKAZ TEMATÓW ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH z zakresu EKSPLOATACJI SYSTEMÓW

ĆWICZENIE 1. BADANIE PROCESU EKSPLOATACJI W ASPEKCIE NIEZAWODNOŚCIOWO-EKONOMICZNYM

ĆWICZENIE 2. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU PRZECIWDESTRUKCYJNEGO

ĆWICZENIE 3. BADANIE SYSTEMU POMIAROWO-DIAGNOSTYCZNEGO W ASPEKCIE NIEPEWNOŚCI DIAGNOZY

ĆWICZENIE 4. WYZNACZANIE OPTYMALIZOWANYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWYCH

ĆWICZENIE 5. BADANIE WYBRANYCH STRUKTUR NIEZAWODNOŚCIOWYCH

ĆWICZENIE 6. KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROCESY DIAGNOSTYCZNO-OBSŁUGOWE

ĆWICZENIE 7. BADANIE NIEZAWODNOŚCI DIAGNOZ


ĆWICZENIE 8.
DIAGNOZOWANIE UKŁADU SYGNALIZACJI WŁAMANIA

ĆWICZENIE 9. DIAGNOZOWANIE UKŁADU SYGNALIZACJI POŻARU

ĆWICZENIE 10. OPTYMALIZACJA STRUKTURY CZUJKI TEMPERATURY W ASPEKCIE NIEZAWODNOŚCI

ĆWICZENIE 11. OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STRUKTURY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

 

WYKAZ TEMATÓW: PDF


 

Literatura

LITERATURA

podstawowa:

[1] Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji. cz.1. Podstawy diagnostyki technicznej, wyd. WAT 2000, ss. 110 
[2] Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji. cz.2. Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, wyd. WAT 2006, ss. 188, ISBN 83-89399-31-8 
[3] Dąbrowski T., Paś J., i in.: Podstawy eksploatacji systemów. Laboratorium, wyd. WAT 2014, ss. 168, ISBN 978-83-7938-043-5

 

uzupełniająca:

[1] Polska Norma. Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność; jakość obsługi. PN-93/N-50191 

[2] Polska Norma. Diagnostyka techniczna. Terminologia ogólna. PN-90/N-04002 

[3] Polska Norma. Eksploatacja obiektów technicznych. Terminologia ogólna. PN-82/N-04001 

[4] Charloy A.: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, cz.1, 2, 3, 4, WNT Warszawa 2000, ISBN 83-204-2427-5 

[5] Horwitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, cz.1, 2, WKiŁ, Warszawa 2014 

[6] Oprac. zbiorowe: L. Hasse, J. Kołodziejski, Z. Karkowski, A. Konczakowska, L. Spiralski: 

     Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, Wyd. Radioelektronik, Warszawa 1995, ss. 318, ISBN 83-85891-01-3

 

LITERATURA: PDF

 


 

Warunki zaliczenia przedmiotu „Podstawy Eksploatacji Systemów”

 

WARUNKU ZALICZENIA: PDF

 

Na górę...