Strona główna ZESE | Pracownie | Specjalnośœć | Konsultacje | Przedmioty

 

 

 

Przedmioty

Przedmioty prowadzone przez zespół nauczycieli Zakładu

 

Podstawowe

*       Technika obliczeniowa i symulacyjna

 

Kierunkowe

*       Konstrukcja urządzeń elektronicznych

*       Podstawy eksploatacji

*       Elementy półprzewodnikowe

*       Układy analogowe

*       Niezawodnośœć

*       Diagnostyka układów cyfrowych

 

Specjalistyczne

*       Biometria

*       Elementy kryminalistyki

*       Eksploatacja systemów

*       Kontrola dostępu

*       Elektromechaniczne systemy ochrony

*       Monitoring

*       Ochrona informacji

*       Ochrona przeciwpożarowa

*       Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

*       Transmisja sygnałów alarmowych

*       Zagadnienia prawne ochrony

*       Zarządzanie bezpieczeństwem

*       Monitoring i transmisja sygnałów alarmowych

*       Kontrola dostępu i biometria

*       Bezpieczeństwo baz danych

 

Karty Informacyjne Modułów (d. Sylabusy)
Plany Studiów na WEL