Aktualne wydarzenia i galeria zdjęć -  Nasz Zakład tętni życiem:


W dniu 05.03.2019 roku o godz. 1000  w budynku Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się 
uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy dwoma firmami:

     ·         MR System – którą reprezentował Pan Prezes Zarządu firmy Marek Lipowski;
     ·         Polską Izbą Systemów Alarmowych (PISA), którą reprezentował: Prezes Zarządu Krzysztof Cichulski, 
           Wiceprezes Zarządu Marek Lipowski, Członek Zarządu Włodzimierz Cieślak oraz  Pełnomocnik Zarządu Henryk Dąbrowski
a 
     ·         Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej który reprezentował Dziekan Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski. 

 Podpisanie umowy to realizacja uzgodnień roboczych z wizyty dwóch firm która odbyła się w  dniu 14.01.2019 roku w Zakładzie 
Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL.

Polska Izba Systemów Alarmowych jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną 
oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych. 

Celem Izby jest:

     ·         podnoszenie jakości usług związanych z systemami zabezpieczeń technicznych poprzez kształcenie kadr branży i inwestorów systemów alarmowych;
     ·         promowanie dobrych firm branży poprzez m.in. system rekomendacji;
     ·         promowanie najwyższej jakości urządzeń technicznej ochrony, wymuszających profesjonalizm usług.
PISA, współpracując z urzędami i instytucjami Państwa, organizacjami finansowymi i gospodarczymi oraz instytutami badawczymi, zabiega 
o powodzenie rozwoju branży zabezpieczeń, promuje w środkach przekazu tematykę zabezpieczeń oraz firmy tej branży charakteryzujące 
się wysokim poziomem organizacji, zaawansowania technicznego i realizacji usług.

Firma MR System istnieje od roku 2004. Planuje i realizuje zaawansowane projekty związane z zagadnieniami inteligentnych technologii 
i elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Firma realizuje projekty związane między innymi z: systemy telekomunikacyjne, automatykę 
budynkową, systemy bezpieczeństwa oraz tworzenie dedykowanego i spersonalizowanego dla naszego Klienta oprogramowania. 
W firmie jest zatrudnionych obecnie ponad 60 osób - pozwala na realizację inwestycji również w formie generalnego wykonawstwa. 
Firma do chwili obecnej zrealizowała już ponad 160 znaczących projektów w 12 krajach świata. 
Prezes firmy Pan Marek Lipowski jest absolwentem WEL WAT specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa.  

Polska Izba Systemów Alarmowych i firma MR System już w dniu 19.02.2019 roku brała aktywny udział w seminarium i konkursie 
zorganizowanym przez Instytut Systemów Elektronicznych dla studentów Wydziału Elektroniki.

 

 

 

 

 

IV Seminarium oraz konkurs o tytuł „Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa” 
dla studentów Wydziału Elektroniki WAT

 

W Instytucie Systemów Elektronicznych (ISE) Wydziału Elektroniki WAT w dn. 19.02.2019 roku odbyła się czwarta edycja seminarium 
dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. W tym dniu o godz. 9.00 organizowany był także konkurs o tytuł Mistrza Elektronicznych 
Systemów Bezpieczeństwa dla studentów Wydziału Elektroniki specjalności Inżynieria Systemów bezpieczeństwa. 

 

 

W seminarium oraz konkursie brały udział firmy z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

W konkursie wzięło udział 41 studentów. Zwycięzcą konkursu został inż. Adrian Błażejczyk, student II roku studiów stacjonarnych II stopnia 
na kierunku elektronika i telekomunikacja (specjalność: inżynieria systemów bezpieczeństwa). 

Tytuł pierwszego wicemistrza wywalczył inż. Jan Majewski, a drugiego inż. Kamil Krzemiński. Wyróżniono także 7 uczestników. 
Największy znawca elektronicznych systemów zabezpieczeń inż. Adrian Błażejczyk otrzymał okolicznościową statuetkę oraz nagrodę 
w formie kursu specjalistycznego ufundowanego przez Polską Izbę Systemów Alarmowych. 

 

 

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od 10 firm uczestniczących w tym wydarzeniu.

 


Spotkanie studentów z przedstawicielami firm branżowych to doskonała okazja do zapoznania się z zapotrzebowaniem na rynku pracy. 
Zależy nam, aby studenci podczas tego wydarzenia mogli wybrać jak najlepsze miejsca pracy, a pracodawcy odnaleźli tu swoich przyszłych 
pracowników
” – powiedział dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

 

 
Witając gości, dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr hab. inż. Zbigniew Watral podkreślił, że większość współpracujących 
z Akademią firm uczestniczy w każdej edycji seminarium. „Spotykamy się już czwarty raz. Cieszy nas to, że liczba firm prezentujących swój 
dorobek i uczestniczących w seminarium jest coraz większa” – mówił dyrektor. 

 

 

W ramach podziękowania za zaufanie i wieloletnią współpracę firma Satel została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektroniki Medalem 
za Zasługi dla Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Seminarium rozpoczęli studenci prezentujący swoją działalność 
i osiągnięcia w Kole Naukowym Elektroników. Opiekun Koła i jednocześnie zastępca dyrektora ISE dr inż. Michał Wiśnios opowiedział 
o realizowanych przez studentów projektach oraz sukcesach na licznych targach branżowych. Uczestnicy seminarium zostali również zapoznani 
z wystawą prac studenckich, zaprojektowanych i wykonanych według autorskich pomysłów studentów WEL.
W każdej edycji seminarium biorą udział czołowe firmy branżowe, z którymi Wydział Elektroniki podpisał porozumienia o współpracy. 
W tegorocznej edycji udział wzięło 10 firm: Bosch, Satel, Pulsar, AAT Holding SA, Polon-Alfa, ICS Polska, Schrack Seconet, MR System, 
Janex i PISA. Przedstawiciele firm zaprezentowali swoje produkty oraz najnowsze rozwiązania w dziedzinie elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

 

 
Wystąpienia obejmowały prezentacje na temat obecnego stanu rozwiązań technicznych inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz przykłady ich zastosowań. 
Seminarium skierowane było głównie do pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu i studentów specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa. 
Efekty współpracy Wydziału Elektroniki z firmami branżowymi są widoczne. Studenci znajdują zatrudnienie w firmach które organizują także praktyki specjalistyczne. 
Warto również wspomnieć o czterech laboratoriach Wydziału Elektroniki, które zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt przez firmy: 
AAT Holding, Bosch, Janex International, Polon-Alfa, Pulsar, Satel i Schrack Seconet. 
W pracowniach dydaktycznych kształcą się studenci specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

 


 

 

 W dniu 22.03.2018 r. Dział Spraw Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej wspólnie z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Pilicy 
Anną Woźniczko zorganizowali dzień WAT w szkole. Zarówno dla pracowników jak i uczniów Zespołu Szkół był to wyjątkowy dzień. 
W tym dniu swoją obecnością spotkanie zaszczycili w szkole także Panowie: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, 
Wicestarosta Powiatu Zawiercie Bogusław Piotrowski oraz gospodarz tej ziemi Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy Artur Janosik.

 

Powitanie delegacji WAT i zaproszonych gości przez Dyrektor Zespołu Szkół w Pilicy Annę Woźniczko

 

Współpraca Zespołu Szkół z WAT zaowocowała zorganizowaniem dnia naszej uczelni w szkole. Nasi pracownicy zorganizowali cykl 
wykładów dla uczniów tej szkoły. Uczniowie zostali zapoznani przez dr inż. Zdzisława Chudego Kierownika Działu Kształcenia WAT 
ze strukturą, osiągnięciami, bazą dydaktyczną i sportową oraz kierunkami studiów wojskowych i cywilnych na uczelni. W następnym 
wystąpieniu dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT przedstawił prezentację dotyczącą Wydziału Elektroniki WAT. 

Dalsza część dnia miała charakter warsztatowy i dotyczyła wykładów zaprezentowanych przez dwóch wykładowców Wydziału Elektroniki 

WAT. Uczniowie wysłuchali wykładu dr hab. inż. Adama Rosińskiego, prof. PW z Wydziału Elektroniki nt. „Zastosowanie elektroniki 

w nowoczesnych systemach bezpieczeństwa” oraz wykładu mgr. inż. Piotra Figonia pt. "Elektrotechnika, ależ to proste".

W trakcie całego spotkania czynne było stoisko reklamujące WAT oraz Wydział Elektroniki, które było obsługiwane przez studentów 

studiów wojskowych. Cieszyło się ono dużym powodzeniem, a podchorążowie udzielili odpowiedzi na bardzo wiele pytań, szczególnie 

dotyczących warunków socjalnych, egzaminów wstępnych, zakwaterowania i codziennego życia na studiach wojskowych.

W przerwie między wykładami Pani Dyrektor Szkoły Anna Woźniczko przedstawiła ciekawą prezentację dotyczącą historii i czasów 

współczesnych Zespołu Szkół. Delegacja pracowników z WAT dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Szkoły w dosyć krótkim czasie mogła 

zwiedzić wybrane, najważniejsze zabytki gminy – Zamek na Smoleniu znajdujący się na szlaku Orlich Gniazd, wzgórze Św. Piotra z ruinami 

kościoła z roku 1066 oraz piękny rynek miasta Pilica.

 


Od lewej: dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Dyrektor Zespołu Szkół 
w Pilicy Anna Woźniczko, dr inż. Zdzisław Chudy, dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. PW, Wicestarosta Powiatu Zawiercie Bogusław Piotrowski

 

 

 

 

 

 


W dniu 20 lutego 2018 roku w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT zorganizowano kolejne, bo już III spotkanie 
firm z branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. Miało ono jak zwykle charakter seminarium branżowego połączonego z konkursem 
dla studentów o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. W tej edycji seminarium ważnym z punktu widzenia dydaktycznego było otwarcie 4 nowych pracowni dydaktycznych, tematycznie związanych 
z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa. 


 


Do udziału w seminarium zaproszono 6 czołowych firm z tej branży, z którymi Wydział Elektroniki ma podpisane porozumienia o współpracy. 
Firmy chętnie przyjęły zaproszenia i zaprezentowały swoje wyroby oraz najnowsze rozwiązania w dziedzinie elektronicznych systemów bezpieczeństwa. 
Seminarium tematycznie skierowane było głównie do pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu i studentów specjalności Inżynieria Systemów 
Bezpieczeństwa profilowanej przez Instytut. 
Mistrzem Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa Wydziału Elektroniki WAT na rok 2018 został inż. Adrian BŁAŻEJCZYK z grupy E4B2S1, 
absolwent studiów pierwszego stopnia, obecnie na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia. Zwycięzca otrzymał dyplom, okolicznościową 

statuetkę od pracowników ZESE, voucher na jednomiesięczny płatny staż w firmie Schrack Seconet, bezpłatne szkolenia w wybranych firmach 

oraz okolicznościowe prezenty od wszystkich reprezentowanych firm.

 

 

 

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia wraz z bogata fotorelacją: http://www.wel.wat.edu.pl/?p=10753

Do zobaczenia za rok !

 

 

 

 W dniu 24.01.2018 roku o godz. 12.00 w sali seminaryjnej Instytutu Systemów Elektronicznych  Wydziału Elektroniki WAT 
w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy dwoma firmami:

·         JANEX INTERNATIONAL – którą reprezentowała Pani Prezes Zarządu firmy Justyna Kawacz – Matysiak;

·         Bosch, którą reprezentował Dyrektor Handlowy Bosch Security Systems Pan Krzysztof Góra;

a

·         Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej który reprezentował Dziekan 
 Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

Podpisanie umowy to realizacja uzgodnień roboczych z wizyty dwóch firm która odbyła się
w  dniu 08.06.2017 roku w Zakładzie Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL.

 
 

Janex International Sp. z o.o. to firma która od 1992 roku zajmuje się importem
i dystrybucją na terenie Polski i poza jej granicami profesjonalnego sprzętu alarmowego. Są to następujące elektroniczne systemy bezpieczeństwa:
 systemy telewizji przemysłowej, systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożaru i oddymiania, systemy nagłośnieniowe
i dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Janex International Sp. z o.o. to autoryzowany partner handlowy firm: Bosch Security, Satel, Hikvision, Dahua, 
który w swojej ofercie ma także szeroką gamę produktów innych firm. Sprzedawane przez Janex International urządzenia wyróżniają się wysoką 
jakością, niezawodnością, estetyką wykonania oraz konkurencyjną ceną. Co roku ponad 500 klientów uczestniczy w bezpłatnych, grupowych 
oraz indywidualnych szkoleniach oraz otrzymuje autoryzację na instalowanie sprzętu. 

Bosch Security Systems to nowatorska firma o światowym zasięgu. Bosch Security Systems oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie 
zabezpieczeń, ewakuacji i nagłośnienia. W skład oferty wchodzą systemy telewizji dozorowej, kontroli dostępu, systemy alarmowe, sygnalizacji 
pożarowej, nagłośnieniowe, kongresowe oraz tłumaczeń symultanicznych. Systemy Bosch stanowią doskonałe rozwiązanie w wielu zastosowaniach, 
zarówno w instytucjach rządowych, obiektach użyteczności publicznej, jak również budynkach komercyjnych aż po najmniejsze domy jednorodzinne. 
Liczne nagrody branżowe, certyfikaty jakości oraz różnorodna lista obiektów referencyjnych potwierdzają bogate doświadczenie i sukcesy na rynku 
systemów zabezpieczeń. Firma spełnienia wymagania systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001:2008. 
W roku 2013 Bosch przeznaczył ok. 4,5 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie.

Podpisanie umowy poprzedziła dyskusja o wzajemnej współpracy naukowo – dydaktycznej i badawczej. 
Firma Bosch Security Systems oraz Janex International Sp. z o.o przekazała trzy nowoczesne stanowiska laboratoryjne dla Zakładu Eksploatacji Systemów 
Elektronicznych, który profiluje specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa. W dyskusji poruszono także zagadnienia organizacji praktyk studenckich, 
seminariów naukowych i szkoleń organizowanych przez firmy dla studentów, pracowników instytutu i zakładu. 
W spotkaniu brali także udział: Monika Baaj – kierownik ds. sprzedaży firmy Janex, Damian Czujko – kierownik działu sprzedaży Bosch Security Systems, 
Dyr. ISE dr hab. inż. Zbigniew Watral, prof. WAT, Z -ca Dyr. ISE dr inż. Michał Wiśnios, dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT. 
Organizatorem spotkania roboczego i uroczystego podpisania umowy był dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT.

 

 

 


 


W dniu 26.11.2014 roku o godz. 1100 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego 
z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Rektora Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT, 
a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Pilicy, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Annę Woźniczko oraz  Powiatem Zawierciańskim  
reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Wronę - Starosta, Pana Bogusława Piotrowskiego  - Wicestarosta, Pana Artura Janosika - 
Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy oraz Pana Wojciecha Gamrota - Radny Miasta i Gminy Pilica. 
Dzięki podpisanemu porozumieniu i objęciu placówek patronatem WAT w szkole będą odbywały się m.in. zajęcia prowadzone przez nauczycieli 
akademickich, organizowane wspólne konkursy naukowe i sportowe, a uczniowie klas maturalnych mają szansę brać udział w pracach uczelnianych 
kół naukowych. Obecnie z WAT współpracuje ponad 90 szkół lub zespołów szkół średnich i 8 jednostek samorządowych. 
Celem dodatkowym współpracy jest zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz uzyskanie lepszego 
przygotowania uczniów do podjęcia studiów technicznych, w tym w Wojskowej Akademii Technicznej. 

Organizatorem podpisania uroczystej umowy był dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT. 
Na zdjęciu: Rektor WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pilicy Anna Woźniczko, 
Burmistrz Miasta i Gminy w Pilicy - Artur Janosik, Radny Miasta i Gminy Pilica - Wojciech Gamrot.


W ramach prezentacji bazy laboratoryjnej goście zwiedzili Instytut Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki 
i Laboratorium Broni Palnej na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.


Zwiedzanie laboratorium Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa, wybrane stanowiska prezentuje dr hab. inż. J. Paś, prof. WAT –
– Kierownik Zakładu Instytutu Systemów Elektronicznych


Zwiedzanie laboratorium Energoelektroniki, wybrane stanowiska prezentuje dr hab. inż. Z. Watral, prof. WAT – Dyrektor Instytutu 
Systemów Elektronicznych i mgr inż. Piotr Paziewski.

 


Zwiedzanie laboratorium Broni Palnej na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.

 

 

 


 

W dniu 07.11.2017 roku o godz. 12.00 w budynku Wydziału Elektroniki WAT w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy
 o współpracy pomiędzy:
• firmą PULSAR, którą reprezentował Dyrektor Sprzedaży Krajowej Pan Zbigniew Jarosz;
a
•Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej który reprezentował Dziekan Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

Firma PULSAR powstała w 1994 roku, głównym profilem firmy jest produkcja urządzeń i akcesoriów do systemów alarmowych, kontroli
 dostępu i telewizji przemysłowej. Produkcja, magazyn oraz pozostałe działy firmy zajmują obecnie 5000m2. Firma zatrudnia ponad 230 
pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w każdym z działów: produkcyjnym, konstruktorsko-technologicznym, marketingowym
 i administracyjnym. Dzięki temu zapewnia stałą i wysoką jakość wyrobów i świadczonych usług. 
Obecnie PULSAR jest wiodącym liderem w Polsce w swojej branży, oraz posiada wielu Klientów w Europie i Azji. Pozycja firmy na rynku jest 
wynikiem wysokiej jakości i niezawodności produktów, doświadczenia oraz doskonałej obsługi Klientów. Polityka firmy owocuje ciągłym 
wzrostem sprzedaży i ekspansją na nowe rynki. Biorąc pod uwagę duży wpływ bezpośrednich kontaktów z Klientami i Odbiorcami firma 
sukcesywnie poszerza zakres szkoleń oraz czynnie uczestniczy w targach i imprezach branżowych np. SECUREX, IFSEC.

Podpisanie umowy poprzedziła dyskusja o wzajemnej współpracy naukowo – dydaktycznej, badawczej, udziale pracowników 
naukowo – dydaktycznych wydziału w badaniach. Firma PULSAR przekazała  nowoczesne  urządzenia systemów zasilania: 
cztery kompletne stanowiska laboratoryjne a także zasilacze dla systemów telewizji dozorowej CCTV dla Zakładu Eksploatacji 
Systemów Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych WEL który profiluje specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa.

 
W dyskusji poruszono także zagadnienia współpracy naukowo-dydaktycznej kadry i pracowników firmy, organizacji praktyk studenckich, 
seminariów naukowych organizowanych dla pracowników wydziałów i instytutu, wzajemnego udziału w konferencjach naukowo-technicznych 
oraz możliwość zwiedzania siedziby i linii produkcyjnych firmy PULSAR przez pracowników n-d i studentów. 
Podpisanie umowy to wynik roboczego spotkania i ustaleń które odbyło się w dniu 12.05.2017 roku o godz. 13.00 na terenie Instytutu Systemów 
Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT. Organizatorem spotkania roboczego i uroczystego podpisania umowy był kierownik Zakładu 
Eksploatacji Systemów Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT.

 
W spotkaniu i dyskusji oprócz w/w osób uczestniczyli także: Marek Dzioch – Specjalista ds. produktu i szkoleń z firmy PULSAR, 
Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych dr hab. inż. Zbigniew Watral oraz dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT.

 
Widok jednego ze stanowisk laboratoryjnych przekazanych przez firmę PULSAR.

                                                                                                                                                                                  Opracował: dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT


 

 


 

 


W dniach 04 - 05 października 2017 roku odbyło się dwudniowe szkolenie w Hotelu Windsor w Jachrance w ramach VI edycji 
Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego. Spotkanie zorganizowała firma Schrack Seconet i Partnerzy. 
Jest to szóste spotkanie które zgromadziło ponad 500 osób – ekspertów, niezależnych specjalistów i wszystkich tych, których łączy branża 
szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego. Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze
, 
 w tym studenci z Koła Naukowego Elektroników WEL - specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa mieli okazję zapoznać się z najnowszymi
 wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS),
 SKD, przyzywowych i komunikacji, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, sterowania oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu. 
Wykłady były połączone z dynamicznym pokazem działania systemów zintegrowanych transmitowanym przez wewnętrzną telewizję – np. SSP – DSO. 
Z Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych w VI edycji warsztatów wzięli udział Jacek Paś oraz Michał Wiśnios. 
Dzięki uprzejmości Pana Prezesa firmy Schrack – Grzegorza Ćwiek na sesji inauguracyjnej (otwarciu warsztatów) mógł wystąpić
p. Jacek Paś – kierownik 
naszego zakładu (link do materiałów filmowych z wystąpienia https://www.youtube.com/watch?v=g-LhRbshwIY) . 
W imieniu swoim oraz pracowników Zakładu, Instytutu oraz Wydziału Elektroniki WAT podziękował firmie Schrack Seconet za ufundowanie 
trzech bardzo nowoczesnych stanowisk laboratoryjnych z systemów sygnalizacji pożaru. Jednocześnie wręczył drobne upominki „ręcznie rzeźbione 
w drewnie orły Polskie”  które będą symbolizowały współpracę pomiędzy zakładem a firmą Schrack Seconet.  

Wystąpienie podczas sesji otwarcia  VI Edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego, 
od lewej: Krzysztof Kunecki – prowadzący sesję, Jacek Paś oraz Prezes firmy Schrack Seconet Pan Grzegorz Ćwiek. 


 

Ekomilitaris2014 31th International Conference on Security Engineering


W dniach 12-15.09.2017r.  w Zakopanem – Kościelisku odbyła się XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
– Inżynieria Bezpieczeństwa - Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń EKOMILITARIS 2017. 
Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL WAT na konferencji reprezentowany był przez dwóch pracowników: 
prof. J. Paś oraz prof. A. Rosińskiego. Na obradach plenarnych sesji konferencyjnej (sala A) zostały wygłoszone cztery referaty opracowane 
w zakładzie ZESE. 
II sesja wystąpień plenarnych konferencji EKOMILITARIS 2017 była prowadzona przez Panów:  prof. dr hab. inż. Marka Bielińskiego 
UT – P Bydgoszcz oraz przez dr hab. inż. Jacka Paś, prof. WAT.  Za udział w konferencjach z cyklu Ekomilitaris, zaangażowanie, wygłoszone 
referaty dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. PW został wyróżniony „bronią boczną górala”. 

Na zdjęciu od lewej dr hab. inż. Adam Rosiński oraz wręczający wyróżnienie „broń boczną górala” w imieniu komitetu organizacyjnego 
konferencji EKOMILITARIS 2017 – st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski – Komenda Główna PSP.

Pracownicy zakładu przed wejściem do budynku głównego WDW Rewita Zakopane/Kościelisko na tle banneru reklamowego 
trzech konferencji, które odbywają się w tym samym czasie. 
Pracownicy zakładu brali czynny udział w dwóch konferencjach: Ekomilitaris oraz Archbud.

 

 
W dniach 28.08 – 06.09. 2017r.
roku pracownicy techniczni firmy Schrack Seconet  zainstalowali i uruchomili w sali laboratoryjnej 
Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych WEL WAT nr 044/100 trzy stanowiska laboratoryjne 
związane z system sygnalizacji pożaru.

Pan Krzysztof Kawecki – kierownik zespołu ze strony firmy sprawował nadzór merytoryczny nad montażem, połączeniem i uruchomieniem 
systemu sygnalizacji pożaru. W pracach instalacyjno-montażowych brali także udział: Pan Pawłowski Szymon – student III roku Wydziału 
Elektroniki WAT na specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa ISE (grupa szkoleniowa E4B2S1), odbywający praktykę techniczną
 w firmie Schrack,  Pan Zabierski Gabriel – student Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie, odbywający praktykę ogólną w firmie oraz 
Pan Łazicki Konrad – student II roku Wydziału Elektroniki WAT (odbywający praktykę ogólnotechniczną). 
Ze strony zakładu w pracach montażowych, instalacyjnych i zabezpieczających montaż uczestniczyli technicy zakładu –  Wojciech Piętka 
i Andrzej Jatczak. 

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Kaweckiemu z firmy Schrack Seconet za bardzo duże zaangażowanie podczas prac i nadzór merytoryczny 
nad wykonywaną pracą.


Montaż okablowania i uruchamianie centrali systemu sygnalizacji pożaru (Panowie Gabriel Zabielski oraz Krzysztof Kawecki)


Pamiątkowe zdjęcie do albumu na tle uruchamianych stanowisk laboratoryjnych systemu sygnalizacji pożaru firmy Schrack Seconet – 
od prawej strony: Panowie - Krzysztof Kawecki, Gabriel Zabielski, Szymon Pawłowski oraz kierownik ZESE dr hab. inż. Jacek Paś
.

W pracach instalacyjno-montażowych brali także udział: Pan Pawłowski Szymon – student IV roku Wydziału Elektroniki WAT na 
specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa ISE (grupa szkoleniowa E4B2S1), odbywający praktykę techniczną w firmie Schrack, 
Pan Zabielski Gabriel – student Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie, odbywający praktykę ogólną w firmie oraz Pan Konrad Łazicki 
– student II roku Wydziału Elektroniki WAT (odbywający praktykę ogólnotechniczną).


 

W dniu 08.06.2017 roku o godz. 1100 z roboczą wizytą w Zakładzie Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL gościli przedstawiciele 
dwóch dużych firm z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa:

        ·     
Pani Prezes Zarządu firmy JANEX INTERNATIONAL Justyna Kawacz – Matysiak;
        ·     
Pan Krzysztof Góra z firmy BOSCH – Dyrektor Handlowy Security Systems. 
W spotkaniu uczestniczyła także Pani Marta Lipińska pracownik firmy JANEX, absolwentka studiów II stopnia Inżynieria Systemów 
Bezpieczeństwa
 Wydziału Elektroniki z roku 2016. 


Spotkanie w sali seminaryjnej Instytutu – od lewej: M. Wiśnios, Z. Watral, J. Kawacz – Matysiak, K. Góra, J. Paś, M. Lipińska.

W trakcie dwu godzinnego spotkania poruszono wiele spraw dotyczących wzajemnej współpracy między firmami JANEX INTERNATIONAL 
i BOSCH a Zakładem Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL
.  Najważniejsze sprawy które zostały omówione podczas spotkania to:

  ·        
realizacja szkoleń dla wybranej kadry zakładu i studentów specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa w firmach  JANEX INTERNATIONAL oraz BOSCH;
  ·        
organizacja praktyk specjalistycznych studentów w firmach JANEX INTERNATIONAL oraz BOSCH
  ·        
udział firm w Radzie Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektroniki WAT;
  ·        
udziału studentów w realizacji tematów prac dyplomowych które byłby zgłaszane przez pracowników firm JANEX INTERNATIONAL oraz BOSCH;
  ·        
udziału firm w III edycji konkursu Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa WEL w roku 2018;
  ·        
możliwości doposażenia laboratoriów specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL w specjalistyczny sprzęt.

Na Sali seminaryjnej Dyr. ISE prof. Z. Watral i Z-ca Dyr. ISE dr M. Wiśnios zaprezentowali najważniejsze dokonania Wydziału, Instytutu oraz 
Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych. Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z wybranymi pracowniami laboratoryjnymi 
Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych – specjalność inżynieria systemów bezpieczeństwa. 
W spotkaniu uczestniczyli także prof. J. Paś - kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych (inicjator spotkania) oraz pracownik 
zakładu Pan mgr inż. J. Łukasiak (autor wszystkich zdjęć).

 
 
Zwiedzanie wybranych pracowni laboratoryjnych dla specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa.

                                                                                                                                                                                                           Opracował: dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT  

 

 

W dniu 31.05.2017 roku o godz. 11.00 w budynku Wydziału Elektroniki WAT w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy:

·        firmą POLON – ALFA Bydgoszcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą reprezentował Prezes Zarządu Pan Dariusz Nagański.;
·        Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej który reprezentował Dziekan Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski;
·       
Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej który reprezentował Dziekan Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło;
·       
Instytutem Optoelektroniki który reprezentował Dyrektor Pan płk dr inż. Krzysztof Kopczyński.

 
 


Firma POLON-ALFA to największy polski producent systemów sygnalizacji pożarowej i aparatury dozymetrycznej oferujący swoje wyroby 
zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Firma POLON-ALFA już w 1956 roku zajęła się opracowywaniem i produkcją aparatury 
do pomiarów promieniowania jonizującego. Urządzenia produkowane przez firmę w całości bazują na własnych rozwiązaniach technicznych. 
Firma w 1998 roku uzyskała Systemem Zapewnienia Jakości ISO 9001 który gwarantuje wysoką jakość urządzeń. Wszystkie produkty  
wytwarzane w firmie poddawane są certyfikacji na zgodność z normami europejskimi w notyfikowanych w UE jednostkach certyfikujących 
i posiadają 5-letnią gwarancję. Potwierdzeniem gwarantowanej najwyższej jakości całej produkcji jest również nadanie firmie natowskiego 
kodu podmiotu gospodarki narodowej oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie urządzeń dla potrzeb obronności kraju.

Podpisanie umowy poprzedziła dyskusja o wzajemnym pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowo - badawczych, udziale pracowników 
naukowo – dydaktycznych wydziałów i instytutu w badaniach  mających na celu opracowanie i zastosowanie nowoczesnych czujników do 
wykrywania zagrożeń pożarowych i promieniowania jonizującego. Dyskusja dotyczyła między innymi zastosowania nowych technologii do 
detekcji i wczesnego wykrywania źródeł pożaru. Podpisanie umowy to wynik roboczego spotkania i ustaleń które odbyło się w dniu 
06.02.2017 roku o godz. 13.00 na terenie Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT. Organizatorem spotkania 
roboczego i uroczystego podpisania umowy był kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych 
WEL dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT. W spotkaniu i dyskusji oprócz w/w osób uczestniczyli także: Mariusz Sowiński – Główny Konstruktor 
POLON – ALFA, prodziekan ds. naukowych WTC dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI, prof. WAT, Prodziekan ds. naukowych WEL 
dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT oraz dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT. 

Firma POLON – ALFA przekazała  nowoczesny sprzęt systemów sygnalizacji pożaru (cztery kompletne stanowiska laboratoryjne) dla Zakładu 
Eksploatacji Systemów Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych WEL który profiluje specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa. 
W dyskusji poruszono także zagadnienia współpracy naukowo-dydaktycznej kadry i pracowników firmy, organizacji praktyk studenckich, seminariów
naukowych organizowanych dla pracowników wydziałów i instytutu, wzajemnego udziału w konferencjach naukowo-technicznych oraz możliwość zwiedzania 
siedziby i linii produkcyjnych firmy POLON – ALFA przez pracowników n-d i studentów. 
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                           Opracował: dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT

 

W dniu 12.05.2017 roku o godz. 13.00 na terenie Instytutu Systemów Elektronicznych odbyło się robocze spotkanie dotyczące nawiązania 
współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy firmą PULSAR  a Wydziałem Elektroniki WAT. W spotkaniu wzięli udział:  ze strony firmy 
PULASR  P. Zbigniew Jarosz – Dyrektor Sprzedaży Krajowej, Marek Dzioch – Specjalista ds. produktu i szkoleń, ze strony Instytutu –  
Zbigniew Watral, Jacek Paś, Michał Wiśnios, Adam Rosiński i Jarosław Łukasiak. Dyr. ISE Z. Watral na początku spotkania przedstawił 
historię i dzień dzisiejszy instytutu.

Firma PULSAR powstała w 1994 roku, głównym profilem firmy jest produkcja urządzeń i akcesoriów do elektronicznych systemów 
bezpieczeństwa. Firma zatrudnia ponad 230 pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w każdym z działów: produkcyjnym, 
konstruktorsko-technologicznym, marketingowym i administracyjnym. Obecnie PULSAR jest wiodącym liderem w Polsce w swojej branży, 
oraz posiada wielu Klientów w Europie i Azji. Biorąc pod uwagę duży wpływ bezpośrednich kontaktów z Klientami i Odbiorcami firma 
sukcesywnie poszerza zakres szkoleń oraz czynnie uczestniczymy w targach i imprezach branżowych np. SECUREX, IFSEC. 
Firma eksportuje swoje wyroby do 50 krajów na całym świecie.

Po 1,5 godzinnej dyskusji goście zwiedzili wybrane laboratoria instytutu – laboratorium elektronicznych systemów bezpieczeństwa, zasilania 
i maszyn elektrycznych i inteligentnego budynku. Wspólnie ustalono dalszy harmonogram współpracy, wspólnego postępowania do podpisania 
umowy o współpracy pomiędzy PULSAR – ISE WEL WAT. Spotkanie skończyło się o godz. 15.25. Pracownicy firmy zaprosili studentów 
i pracowników n-d ISE od wizyty w firmie – Siedlec/ k. Krakowa.

 

                                                                                                                                                                                    Opracował: dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT  

 

 

W dniu 12.05.2017 roku studenci z grupy szkoleniowej E4B1S1 zgodnie z podpisanym dzień wcześniej porozumieniem o współpracy
ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej odbyli zajęcia praktyczne z przedmiotu Ochrona Przeciwpożarowa w salach laboratoryjnych 
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej która funkcjonuje na terenie szkoły. 
Najwięcej czasu studenci spędzili w pracowni technicznych systemów zabezpieczeń gdzie przeprowadzili doświadczenia związane 
z pożarami testowymi, badaniem czułości czujek ppoż. oraz pokazem automatycznego działania tryskaczy i zraszaczy. Całość zajęć 
na terenie uczelni nadzorował Dowódca Pododdziałów Szkolnych mł. bryg. mgr inż. Tomasz KLIMCZAK. 


 Badanie czasu reakcji czujek ppoż. na pożar w kabinie testowej.

 
Pokaz działania tryskaczy i zraszaczy w komorze testowej.          Pokaz praktyczny działania systemów sygnalizacji pożaru na Sali wykładowej.

W drugiej części zajęć studenci mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem w samochody bojowe Kompanii Szkolnej „Warszawa” 
Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO) Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). W pierwszych zajęciach uczestniczyli 
także Z-ca Dyr. ISE dr inż. M. Wiśnios i Kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych dr hab. inż. J. Paś, prof. WAT. 
Zajęcia były bardzo ciekawe o czym może świadczyć ilość pytań studentów do prowadzących zajęcia pokazowe.


Pamiątkowe zdjęcie studentów z grupy E4B2S1, prowadzącego zajęcia mł. bryg. T. Klimczaka z SGSP oraz pracowników ISE 
– M. Wiśniosa i J. Pasia.

                                                                                                                                                                                    Opracował: dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT  

 

W dniu 11.05.2017 roku o godz. 14.00 w siedzibie Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się uroczystość 
podpisania umowy o współpracy między Wydziałem Elektroniki WAT a SGSP. Porozumienie dotyczy współpracy naukowo
-dydaktycznej, wzajemnego pozyskiwania i realizacji projektów badawczych, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Elektroniki
 WAT i SGSP. Współpraca będzie realizowana w zakresie: prowadzenia zajęć dydaktycznych w specjalizowanych laboratoriach WEL i SGSP, 
wspólnej organizacji seminariów naukowych dla pracowników n-d, doktorantów i studentów, wzajemnego udziału w konferencjach 
naukowo-technicznych, prezentacji osiągnięć i wymiany doświadczeń kół naukowych studentów. 
Umowę podpisali Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Pawła Kępka, prof. SGSP i Dziekan Wydziału 
Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski. 
W spotkaniu brali także udział – ze strony SGSP -  Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, 
prof. SGSP, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, WEL reprezentowali Dyrektor 
Instytutu Systemów Elektronicznych dr hab. inż. Zbigniew Watral, prof. WAT oraz Kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych 
ISE dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT, z którego inicjatywy podpisano porozumienie.


Uroczystość podpisania umowy pomiędzy SGSP a WEL WAT. Umowę podpisują:
Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Pawła Kępka, prof. SGSP i Dziekan Wydziału Elektroniki 
Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.


Na zdjęciu od prawej strony: bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP, st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, nadbryg. dr hab. inż. Paweł 
Kępka, prof. SGSP, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT, dr hab. inż. Zbigniew Watral, prof. WAT.

                                                                                                                                                                                     Opracował: dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT

 

 

W dniu 21.04.2017 roku, w siedzibie firmy AAT HOLDING S.A., odbyło się uroczyste przekazanie urządzeń i elementów elektronicznych 
systemów bezpieczeństwa dla potrzeb zabezpieczenia procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale Elektroniki 
Wojskowej Akademii Technicznej. W uroczystym przekazaniu uczestniczyły następujące osoby:

Jarosław Kubacki – wiceprezes zarządu oraz Jakub Duszak – specjalista ds. relacji inwestorskich; 
Wydział Elektroniki WAT reprezentowali – z-ca dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych Michał Wiśnios oraz 
kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych Jacek Paś. 

Przekazanie sprzętu dla potrzeb realizacji nowych stanowisk laboratoryjnych jest realizacją praktyczną formy porozumienia, które zostało 
zawarte w
dniu 9.11.2016 r. pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną – reprezentowaną przez rektora-komendanta 
płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT – i firmą AAT HOLDING S.A. – reprezentowaną przez wiceprezesów zarządu: 
Jarosława Kubackiego i Jacka Antczaka. 
W dniu 16.12.2016 roku z roboczą wizytą w Zakładzie Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE gościł przedstawiciel firmy 
AAT HOLDING S.A. pan Jakub Duszak. W trakcie spotkania ustalono wiele spraw dotyczących dalszej współpracy między
 AAT HOLDING S.A. a Zakładem Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL – w tym kwestię zaopatrzenia w sprzęt i urządzenia 
elektronicznych systemów bezpieczeństwa dla potrzeb rozbudowy i modernizacji stanowisk laboratoryjnych. 
Przekazanie sprzętu w dn. 21.04.2017 r. to praktyczna realizacja spotkań roboczych i uzgodnień konfiguracji systemów bezpieczeństwa. 
Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT poszerzył swoją bazę laboratoryjną o następujące
 nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz oprogramowanie:
 
   ·       
Systemy Telewizji Dozorowej NoVus z oprogramowaniem NMS
    ·        Systemy Sygnalizacji Pożaru firmy POLON-ALFA
   ·       
Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu DSC
   ·       
Systemy Kontroli Dostępu KaDe
   ·        Oprogramowanie integrujące powyższe systemy IS VENO.

Systemy Sygnalizacji Pożaru zostały przekazane przez Firmę Polon S.A. Bydgoszcz, jest to między innymi wynik roboczego spotkania, 
które odbyło się w dniu 6.02.2017 roku. Z roboczą wizytą do Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT przebyli: 
prezes zarządu POLON-ALFA Dariusz Nagański, główny inżynier POLON-ALFA Adam Cichy oraz przedstawiciel Firmy AAT Holding S.A. 
specjalista ds. relacji inwestorskich firmy Jakub Duszak – koordynator współpracy Holdingu AAT – WAT.

                                                                                                                                                                                            Autorem tekstu i zdjęć jest Jacek Paś

 

Czwartek, 20 kwietnia 2017r. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 
Na pozycji nr 10 (łącznie 56 nauczycieli akademickich), nominację otrzymał Dziekan WEL WAT dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT


Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Na zdjęciu Pan Andrzej DOBROWOLSKI, profesor nauk technicznych, odbiera nominację z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Cała stan osobowy ZESE serdecznie gratuluje osiągnięć naukowych Panu Profesorowi i życzy dalszych sukcesów.

 

 

W dniu 21.02.2017 roku w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 
odbyło się seminarium naukowe pt. „Nowoczesne inteligentne rozwiązania elektronicznych systemów bezpieczeństwa”.
 
Podczas seminarium wystąpili pracownicy dwóch dużych firm z branży elektronicznych systemów zabezpieczeń. W pierwszej prezentacji 
Pan Jakub Duszak z firmy AAT HOLDING S.A. zaprezentował m.in. strukturę firmy, produkty, nowości rynkowe. Możliwości integracji 
wybranych elektronicznych systemów zabezpieczeń w inteligentnym budynku przedstawił inżynier firmy AAT Pan Piotr Olejarz (absolwent 
Wydziału Elektroniki WAT). Z drugą prelekcją wystąpiła firma Schrack Seconet Polska, która jest jednym z największych i najbardziej znanych 
producentów systemów sygnalizacji pożarowej na świecie. Prezes firmy Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. Pan Grzegorz Ćwiek przedstawił 
strukturę firmy, produkty, nowości rynkowe oraz przykładowe realizacje systemów sygnalizacji pożarowej na świecie i w Polsce, które zostały 
zrealizowane przez firmę. Wystąpienie przedstawicieli firm zakończyła dyskusja uczestników seminarium.


Otwarcie seminarium naukowego instytutu i II edycji konkursu Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa przez Dyrektora Instytutu 
Systemów Elektronicznych WEL dr hab. inż. Z. Watrala, prof. WAT. 


Przedstawienie firm biorących udział w seminarium i konkursie – prezes Schrack Seconet Polska Pan Grzegorz Ćwiek z towarzyszącymi osobami z firmy.

 
Fot. 1. Z pierwszą prezentacją wystąpiła firma AAT HOLDING S.A. O strukturze firmie, produktach, nowościach rynkowych zapoznał 
           pracowników naukowo-dydaktycznych instytutu i studentów Pan Jakub Duszak.
Fot. 2. Pan Grzegorz Ćwiek przedstawił strukturę firmy, produkty, nowościach rynkowe oraz przykładowe realizacje systemów sygnalizacji pożaru.

Przystąpiono do realizacji najważniejszego punktu dla studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa WEL WAT  
tj. II edycji Konkursu Mistrz Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń Wydziału Elektroniki WAT.
Pracownicy Zakładu Eksploatacji 
Systemów Elektronicznych (ZESE) ISE (dr hab. inż. J. Paś, prof. WAT, dr hab. inż. A. Rosiński, dr inż. M. Wiśnios, mgr inż. J. Łukasiak) 
przygotowali 20 pytań testowych, które swoim zakresem merytorycznym obejmowały wszystkie elektroniczne systemy zabezpieczeń. 
Nad sprawnym przebiegiem rozwiązywania pytań i sprawdzenia wyników czuwała reszta pracowników zakładu. Mimo przerwy w zajęciach 
studentów (sesja poprawkowa) frekwencja na seminarium oraz konkursie była bardzo duża – obecnych było ponad 50 studentów.


Test w konkursie II edycji Mistrz Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń Wydziału Elektroniki WAT. Mimo przerwy w zajęciach 
studentów (sesja poprawkowa) frekwencja na seminarium oraz konkursie była bardzo duża – obecnych było ponad 50 studentów.

Po komisyjnym sprawdzeniu wyników testu najlepszymi studentami w konkursie okazali się:

·         Mistrz Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń Wydziału Elektroniki WAT na rok 2017 – inż. Grzegorz Paweł Kosonóg 
– student niestacjonarnych studiów magisterskich WEL, który na seminarium oraz konkurs przyjechał z Radomia. Zwycięzca otrzymał 
dyplom, okolicznościową statuetkę od pracowników ZESE, voucher na jednomiesięczny płatny staż w firmie od firmy Schrack oraz 
okolicznościowe prezenty od firmy AAT i Schrack.

·         I wicemistrz Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń Wydziału Elektroniki WAT na rok 2017 – Karol Włosek otrzymał 
voucher na jednodniowe bezpłatne szkolenie w firmie Schrack oraz okolicznościowe prezenty, od firmy AAT  i Schrack.

·         II wicemistrz Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń Wydziału Elektroniki WAT rok 2017 – Rafał Demianiuk otrzymał 
voucher na jednodniowe bezpłatne szkolenie w firmie Schrack okolicznościowe prezenty od firmy AAT i Schrack.

Pozostali studenci: Tomasz Pietrzyk, Adrian Błażejczak, Mateusz Szymaniak, Dawid Pisarek (uszeregowani według kolejności zdobytych 
punktów) otrzymali voucher na jednodniowe bezpłatne szkolenie w firmie Schrack oraz okolicznościowe prezenty od firmy SATEL S.A., 
która nie mogła uczestniczyć w konkursie.
Jednocześnie firma Schrack postanowiła wyróżnić voucherem w postaci szkolenia projektowego najaktywniejszego studenta w kole naukowym 
elektroników
Pana  Tomasza Górniak.
Wszyscy studenci konkursu otrzymali katalogi, foldery oraz okolicznościowe prezenty ufundowane przez firmę SATEL S.A.

Konkurs podsumował oraz wręczył dyplomy Dziekan WEL, dr hab. inż. A. Dobrowolski, prof. WAT, który zaszczycił nas swoją 
obecnością.
Statuetkę najlepszemu studentowi wręczył kierownik Zakładu dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT, voucher na 
jednomiesięczny płatny staż oraz szkolenie od firmy Schrack wręczyła Pani J. Pasko, natomiast firmę AAT reprezentował podczas wręczania 
Pan J. Duszak. 
Po przerwie odbyło się dwugodzinne szkolenie z elektronicznych systemów zabezpieczeń dla studentów i kadry zakładu.


Konkurs podsumował oraz wręczył dyplomy Dziekan WEL, dr hab. inż. A. Dobrowolski oraz Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych 
dr hab. inż. Z. Watral, prof. WAT. Mistrzem Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń Wydziału Elektroniki WAT za 2017 rok został 
inż. Grzegorz Paweł Kosonóg – student niestacjonarnych studiów magisterskich WEL.


Od lewej: I wicemistrz Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń Karol Włosek, II wicemistrz Rafał Demianiuk


Wręczenie nagród i upominków przez przedstawicieli  firm biorących udział w konkursie. 


Pamiątkowe zdjęcie kończące konkurs. Dziękujemy studentom za przybycie oraz zapraszamy na III edycję konkursu w 2018 roku.

Dziękujemy studentom za przybycie oraz zapraszamy na III edycję konkursu w 2018 roku.

 

 

W dniu 08.02.2017 roku dwóch pracowników Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL, dr hab. inż. Jacek Paś, 
prof. WAT oraz dr hab. inż. Adam Rosiński otrzymało powołanie do Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk na kadencję 
2016-2012. 

Wręczenie powołania odbyło się na uroczystym zebraniu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie 
o godz. 1100. Po ceremonii wręczenia pracownicy IK wygłosili trzy referaty które dotyczyły zagadnień związanych z wdrażaniem i certyfikacją 
systemu ETCS.  

Fot. 1. Od prawej: przewodniczący KT PAN prof. W. Wawrzyński (Prorektor PW), prof. A. Lewiński (UTH – Przewodniczący 
            Sekcji KT PAN), dr inż. M. Pawlik – Z-ca Dyr. IK.
Fot. 2. Narada przed posiedzeniem – od lewej: prof. J. Paś (WAT), prof. M.  Kornaszewski, prof. R. Pniewski (UTH), 
           prof. J. Manerowski (PW)


Wręczenie dyplomów powołania przez przewodniczącego KT PAN prof. W. Wawrzyńskiego i prof. A. Lewińskiego Przewodniczącego 
Sekcji Sterowania Ruchem KT PAN dla prof. J. Paś, prof. A. Rosiński - obaj ZESE.

 

 

 

W dniu 07.02.2017 roku o godz. 1030 z roboczą wizytą do Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE przebywali: 
Prezes Firmy Schrack Seconet Polska Pan Grzegorz Ćwiek, Pani Jolanta Paska Kierownik ds. Projektów Marketingowych, 
Pan Krzysztof Kawecki Specjalista ds. Technicznych. 
W trakcie dwugodzinnego spotkania poruszono wiele spraw dotyczących między innymi:
  *
udziału firmy w II edycji konkursu Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa WAT w dniu 21.02.2017 r. oraz seminarium instytutowego;
  * wyposażenia zakładu w trzy – cztery nowoczesne stanowiska laboratoryjne – systemy sygnalizacji pożarowej;
 
*
realizacji praktyk studenckich, staży, szkoleń dla wybranej kadry zakładu i studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa 
     w firmie Schrack Seconet Polska.

 

 

W dniu 06.02.2017 roku o godz. 1300 z roboczą wizytą do Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT 

przebyli: Prezes Zarządu POLON-ALFA Pan Dariusz Nagański, Główny Inżynier POLON-ALFA Pan Adam Cichy oraz 
przedstawiciel Firmy AAT Holding SA Pan Jakub Duszak – specjalista ds. Relacji Inwestorskich firmy.
 
W spotkaniu roboczym dotyczącym współpracy naukowo-badawczej, realizacji wspólnych projektów brały udział także następujące 
osoby: z Wydziału Elektroniki: Prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Mateusz Pasternak, prof. WAT; Dyrektor Instytutu Systemów 
Elektronicznych dr hab. inż. Zbigniew Watral, prof. WAT; Z-ca Dyrektora Instytutu dr inż. Michał Wiśnios; Kierownik Zakładu Eksploatacji 
Systemów Elektronicznych dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT (organizator spotkania); mgr inż. Jarosław Łukasiak – asystent w Zakładzie 
Eksploatacji Systemów Elektronicznych, z  Instytutu Optoelektroniki: Dyrektor Instytutu płk dr inż. Krzysztof Kopczyński; z Wydziału 
Nowych Technologii i Chemii dr inż. Krzysztof Jasek. 
Spotkanie rozpoczął prof. Z. Watral przedstawiając wszystkich uczestników spotkania i dokonał krótkiej prezentacji Wydziału i Instytutu. 
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu POLON-ALFA Pan Dariusz Nagański przedstawiając osiągnięcia firmy. 
Główny Inżynier POLON-ALFA Pan Adam Cichy scharakteryzował najważniejsze produkty techniczne firmy – centrale alarmowe 
i czujki systemów sygnalizacji pożaru. Po wprowadzeniu wywiązała się merytoryczna dyskusja o nowych możliwościach współpracy 
naukowo-badawczej, pozyskiwaniu wspólnych projektów, grantów przez POLON i WAT. Dyskusja dotyczyła między innymi 
zastosowania nowych technologii do detekcji i wczesnego wykrywania źródeł pożaru.

Poruszono także sprawy praktyk studenckich, nowych stanowisk laboratoryjnych i wizyty kadry Zakładu i studentów w firmie.
   

 

                                                                                                                                                                                        Opracował: dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT

 

 

W dniu 03 lutego 2017 roku odbyły się obrony prac dyplomowych inżynierskich studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa 
– grupa szkoleniowa E3B1S1. Studenci byli bardzo dobrze przygotowani do egzaminu dyplomowego i uzyskali wysokie oceny. 
Część studentów należała do Koła Naukowego Elektroników – Sekcja Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa. 

Krótkie przygotowanie do ustnej odpowiedzi na pytania egzaminacyjne – p. Krasucki Maciej (zdj. 1). Wystąpienie i prezentacja pracy 
dyplomowej pani Katarzyny Wist (zdj. 2).


Pamiątkowe zdjęcie po ogłoszonych wynikach egzaminu dyplomowego, na zdjęciu od prawej strony: członkowie komisji egzaminacyjnej
dr hab. inż. Adam Rosiński – opiekun Koła Naukowego Elektroników – Sekcja Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa, 
dr inż. Michał Wiśnios – Z-ca Dyr. Instytutu Systemów Elektronicznych, dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT – przewodniczący komisji egzaminacyjnej,
 mgr inż. Tomasz Ciechulski – sekretarz komisji. 

Już absolwenci specjalności
: inż. Katarzyna Wist, inż. Krasucki Maciej, inż. Hubert Cylwik, inż. Tomasz Muszyński, inż. Patryk Wetoszka, 
inż. Marcin Łabiszewski.
Jak widać wszyscy inżynierowie z grupy E3B1S1 zadowoleni z ocen uzyskanych na obronach.

 

 

W Szczyrku, dniach 8 – 14 stycznia 2017 roku odbyła się XLV ZIMOWA SZKOŁA NIEZAWODNOŚCI - NIEZAWODNOŚĆ 
SYSTEMÓW TECHNICZNYCH. Organizatorzy szkoły - Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych. Konferencja pod patronatem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Transportu Polskiej 
Akademii Nauk. 
Ze strony Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE udział w konferencji wzięli: prof. T. Dąbrowski, prof. Jacek Paś oraz 
prof. A. Rosiński.


Referat na konferencji wygłasza prof. J. Paś – prowadzący obrady prof. Karol Andrzejczak - Politechnika Poznańska. 

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu obrad (od lewej): Marcin Pólkowski, Jacek Paś, Dariusz Laskowski, Karol Andrzejczak, 
Tadeusz Dąbrowski, Marcin Bednarek, Adam Rosiński, Rafał Polak.

 

 


W dniu 20.12.2016 r. o godz. 1100 odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Wojskową Akademią Techniczną 
– Wydział Elektroniki reprezentowaną przez Dziekana Wydziału – Pana   dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego,  prof. WAT 

a
  firmą Schrack Seconet Polska Sp. z o. o. reprezentowaną przez Prezesa Pana Grzegorza Ćwiek.

Schrack Seconet jest jednym z największych i najbardziej znanych producentów systemów ochrony przeciwpożarowej na świecie. 
Firma posiada spółki-córki w Polsce, Szwecji i na Węgrzech oraz przedstawicielstwa w Rumunii, Rosji, Słowacji, Czechach i Turcji. 
W pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej dostępna jest szeroka sieć partnerów lokalnych

Na zdjęciu głównym (powyżej): podpisanie porozumienia - do lewej Dziekan Wydziału Elektroniki WAT dr hab. inż. A. Dobrowolski prof. WAT 
oraz Prezes firmy Schrack Seconet Polska Sp. z o. o. Pan Grzegorz Ćwiek.


Po uroczystości pamiątkowe zdjęcie: od lewej mgr inż. Roman Wrona – Z-ca Dyr. ISE, Dyrektor ISE WEL dr hab. inż. Zbigniew Watral, 
prof. WAT, Prezes Firmy Schrack Seconet Polska Pan Grzegorz Ćwiek, Dziekan Wydziału Elektroniki WAT dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, 
prof. WAT, Kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT, dr hab. inż. Adam Rosiński, 
Z-ca Dyrektora ISE WEL dr inż. Michał Wiśnios.


 

W dniu 16.12.2016 roku o godz. 1000 z roboczą wizytą w Zakładzie Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE gościł przedstawiciel 
firmy AAT
HOLDING S.A. Pan Jakub Duszak Specjalista ds. Relacji Inwestorskich AAT. W trakcie dwu godzinnego spotkania poruszono 
wiele spraw dotyczących dalszej współpracy między AAT HOLDING S.A. a Zakładem Eksploatacji Systemów Elektronicznych ISE WEL. 
Do najważniejszych spraw można zaliczyć:

·        
udział firmy w seminarium Instytutu Systemów Elektronicznych dn. 21.02.2017 r. o godz. 1130 w Auli E;
·        
udział firmy w II edycji konkursu Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa WEL w dniu 21.02.2017 r., prezentacja firmy dla 
      studentów, ufundowanie nagrody dla najlepszego studenta;

·        
udział w realizacji tematów prac dyplomowych które byłby zgłaszane przez pracowników firmy AAT;
·        
wyposażenie dwóch stanowisk laboratoryjnych w sprzęt ufundowany przez firmę AAT - systemy sygnalizacji pożarowej. Firma AAT jest 
       właścicielem firmy Polon SA – Bydgoszcz;

·        
realizacja praktyk studenckich w firmie AAT HOLDING S.A.;
·        
realizacja szkoleń dla wybranej kadry instytutu, studentów w firmie AAT HOLDING S.A.;
·        
organizacja wizyty technicznej dla kadry zakładu/instytutu i studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa w siedzibie firmy 
      Polon SA Bydgoszcz; 

Firma AAT jest wydawcą czasopisma Zabezpieczenia – nasz Zakład będzie otrzymywał bezpłatne egzemplarze czasopisma dla pracowników 
i studentów naszej specjalności.Wizyta w salach laboratoryjnych zakładu – prezentacja wybranych stanowisk laboratoryjnych – dr inż. J. Ćwirko, – dr inż. J. M. Wiśnios, 
Pan Jakub Duszak – Firma AAT, prof. A. Rosiński, prof. J. Paś. 


Na terenie Instytutu Systemów Elektronicznych, w Zakładzie Eksploatacji Systemów Elektronicznych w dniu  23.11.2016 r.
 – w godz. 9.00 do 11.30 –przebywał
z wizytą roboczą Prezes Schrack Seconet p. Grzegorz Ćwiek (Prezes Zarządu/CEO). 
Wizyta Pana Prezesa była związania z ustaleniami dotyczącymi  popisania umowy o współpracy pomiędzy firmą Schrack Seconet 
a Wydziałem Elektroniki. Na Sali seminaryjnej Dyr. ISE prof. Z. Watral i Z-ca Dyr. ISE dr M. Wiśnios zaprezentowali najważniejsze
dokonania instytutu. Zaproszony gość zapoznał się z wybranymi pracowniami laboratoryjnymi Zakładu Eksploatacji Systemów 
Elektronicznych – specjalność inżynieria systemów bezpieczeństwa.  
  
Na zdjęciu narada na Sali seminaryjnej ISE – od strony lewej: prof. J. Paś – kierownik zakładu, prof. Z. Watral – Dyr. ISE, 
prof. A. Rosiński,  Prezes Schrack Seconet P. Grzegorz Ćwiek.


Zwiedzanie wybranych sal laboratoryjnych specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa.

 

 W dniu 09.11.2016 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Wojskową Akademią Techniczną 
reprezentowaną przez Rektora – Komendanta  płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT i  firmą AAT HOLDING S.A. 
reprezentowaną przez zastępców prezesa panów Jarosława Kubackiego i  Jacka Antczaka.

WAT – Wydział Elektroniki oraz AAT HOLDING S.A.  wyrażają intencję współpracy w zakresie:
·        
podejmowania wspólnych prac naukowych i technicznych o tematyce zgłaszanej przez Strony i znajdującej się w obszarze ich zainteresowań,
·         rozpatrywania w programach kształcenia propozycji zgłaszanych przez Strony,
·         wdrażania do procesu dydaktycznego nowoczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
·         promowania nowoczesnych rozwiązań stanowiących wynik prac studenckich   i dyplomowych,
·         włączania do tematyki prac dyplomowych studentów WAT oraz prac prowadzonych w ramach koła naukowego studentów propozycji 
           zgłaszanych przez AAT HOLDING S.A.,
·         promowania studentów i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie systemów zabezpieczeń,
·         praktyk studenckich i staży absolwentów,
·         organizacji szkoleń dla wykładowców i studentów dotyczących nowości produktowych na rynku technicznych systemów zabezpieczeń,
·         przekazywania WAT przez AAT HOLDING S.A. deinstalowanego sprzętu, elektronicznych systemów zabezpieczeń, na potrzeby 
           Koła Naukowego Elektroników WAT,
·         organizacji wspólnych seminariów,
·         opieki merytorycznej oraz prowadzenia szkoleń związanych z eksploatacją i użytkowaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
·         wzajemnego promowania pozytywnego wizerunku każdej ze stron porozumienia.

Grupa kapitałowa AAT HOLDING S.A. jest największym krajowym producentem i dostawcą elektronicznych systemów zabezpieczeń. 
Przez ponad 20 lat działalności osiągnęła w tej dziedzinie pozycję lidera na polskim rynku. Na rynku krajowym AAT HOLDING prowadzi 
działalność dystrybucyjną poprzez sieć 12 oddziałów rozlokowanych w największych miastach Polski. 
Grupa AAT jest właścicielem przedsiębiorstwa Polon-Alfa producenta elektronicznych systemów sygnalizacji pożarowej oraz jednej z najbardziej 
rozpoznawalnych w Polsce marek telewizji dozorowej NOVUS.

Podpisanie porozumienia - do lewej Z-ca Prezesa  AAT HOLDING S.A. J. Kubacki, Rektor WAT płk dr hab. inż. T. Szczurek, prof. WAT, 
Z-ca Prezesa AAT HOLDING S.A. J. Antczak. Stoją – od lewej: Dziekan Wydziału Elektroniki dr hab. inż. A. Dobrowolski, prof. WAT; 
Prorektor WAT ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT, Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych WEL 
dr hab. inż. Z. Watral, prof. WAT; Łukasz Paradowski Dyrektor Serwisu AAT HOLDING S.A., Kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów 
ISE WEL dr hab. inż. J. Paś, prof. WAT; Z-ca Dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr inż. M. Wiśnios.

Zwiedzanie wybranych pracowni laboratoryjnych w Instytucie Systemów Elektronicznych – Zakład Eksploatacji Systemów 
Elektronicznych. Prezentacja osiągnięć, struktury i działalności naukowo – badawczej Instytutu przez Dyrektora Instytutu 
Systemów Elektronicznych WEL dr. hab. inż. Z. Watrala, prof. WAT.    
                                                                     Opracował: Kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych dr hab. inż. J. Paś, prof. WAT


  

 

22 września 2016 r. Tuż po uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów II stopnia na Wydziale Elektroniki WAT 
na Kierunku: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa. 
Obrony prac magisterskich odbyły się w czerwcu 2016 r. Dwóch absolwentów obroniło swoje prace z wyróżnieniem.

Panowie: mgr inż. Kamil Białek, promotor pracy dyplomowej dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT, temat pracy dyplomowej:
 „Transmisja sygnałów alarmowych czujka-centrala, symulacja komputerowa i praktyczne wykonanie stanowiska laboratoryjnego”, 
mgr inż. Jarosław Mateusz Łukasiak
, promotor pracy dyplomowej dr hab. inż. Adam Rosiński, temat pracy dyplomowej: 
„Koncepcja zastosowania interfejsów człowiek - system w systemach sygnalizacji włamania i napadu”. 
Pan mgr inż. Jarosław Łukasiak uzyskał dodatkowo wyróżnienie za pracę dyplomową w konkursie Dziekana Wydziału 
Elektroniki WAT na najlepszą pracę dyplomową.
   

Na zdjęciu do lewej: mgr inż. Kamil Białek – od czerwca 2016 roku pracownik Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki w Instytucie 
Kolejnictwa w Warszawie, zatrudniony jako specjalista od elektronicznych systemów bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej 
w kolejnictwie, mgr inż. Jarosław Łukasiak – od października 2016 r. student studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki WAT, 
Pani Alicja Ludwiniak – koleżanka Pana Jarosława, studentka IV roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
Dziekan Wydziału Elektroniki WAT dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT, dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT, dr hab. inż. Adam Rosiński. 
                                                                                            Opracował: Kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych dr hab. inż. J. Paś, prof. WAT


  

 


W dniu 6 października br. Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zainaugurował 66 rok akademicki. 
Podczas uroczystości odbyły się również promocje habilitacyjne, podczas których z rąk J.M. Rektora dyplom dobrało dwóch doktorów habilitowanych:
z Wydziału Mechanicznego: Pani dr hab. Jolanta Barbara Drabik, a z Wydziału Transportu i Elektrotechniki: Pan dr hab. inż. Jacek Paś.


4 października br. 10 tyś. studentów, w tym  1306 podchorążych rozpoczęło uroczyście rok akademicki 2016/2017 w Wojskowej Akademii Technicznej
Kolejny, 66. rok funkcjonowania WAT jest pierwszym rokiem nauki w naszej uczelni dla ponad 3. tys. studentów. Następnie ślubowanie złożyła grupa 
31 osób, które w roku akademickim 2015/2016 uzyskały w naszej uczelni stopień doktora. Prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński 
odczytał tekst ślubowania doktorskiego. Dyplomy nowo mianowanym doktorom wręczyli minister prof. dr hab. Wojciech Fałkowski i Rektor-Komendant WAT. 
Dyplom doktora nauk technicznych odebrał m. in. nasz pracownik - Pan dr inż. Michał Wiśnios Z-ca Dyrektora Instytutu WEL, który obronił pracę z wyróżnieniem. 
Promotorem rozprawy był Pan dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, prof. WAT.  Gratulujemy !  

 


Ekomilitaris2014 30th International Conference on Security Engineering

W dniach 13.09-16.09.2016 r. w Zakopanem odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Inżynieria bezpieczeństwa - 
Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń EKOMILITARIS 2016. Zakład na konferencji był reprezentowany przez dwóch 
pracowników: prof. J. Paś oraz dr hab. inż. A. Rosińskiego. Na sesji zostały wygłoszone trzy referaty opracowane w zakładzie ZESE. 
Z okazji jubileuszowej XXX konferencji prof. J. Paś został wyróżniony „bronią boczną górala” za ilość referatów wygłoszonych oraz 
pracę w komitetach organizacyjnych i naukowym. V sesja wystąpień konferencyjnych była prowadzona przez  prof. J. Paś oraz 
dr hab. inż. A. Rosińskiego. Jednocześnie odbyły się dwie narady metodyczne „wyjazdowe” Zakładu w Zakopanym.

 

 

  
W dniach 30.08-02.09.2016 r. w Arłamowie odyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. TRANSPORT OF THE 21st CENTURY 
organizowana przez Politechnikę Warszawską, Wydział Transportu. 
Zakład na konferencji był reprezentowany przez trzech pracowników: prof. T. Dąbrowskiego, dr hab. inż. A. Rosińskiego oraz dr inż. Michała Wiśniosa.  
Na sesji zostały wygłoszone dwa referaty opracowane w zakładzie ZESE. Konferencja zorganizowana pod patronatem JM Rektora Politechniki 
Warszawskiej i Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

 

 


W dniu 14.06.2016 r. o godz. 11.00 w Sali rady naukowej WEL odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Michała Wiśniosa. 
Promotor – dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, przewodniczący komisji obrony dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT. 
Rozprawa doktorska została wyróżniona przez komisję obrony a wnioski komisji zatwierdzone przez Radę Wydziału. 
                                                                                                                                                                                    Gratulujemy !!!.


 


W dniu 10.06.2016 roku o godz. 16.00 w klubie WAT odbyło się spotkanie koleżeńskie związane z zakończeniem procedury habilitacyjnej 
dwóch pracowników zakładu – dr. Jacka Paś (termin zakończenia 29.04.2016 r.) oraz dr. Adama Rosińskiego (termin zakończenia 17.03.2016 r.). 
W spotkaniu uczestniczyli koleżanki i koledzy z instytutu oraz zaproszeni goście zewnętrzni.

 

 


W dniu 09.03.2016 roku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Wydziałem Elektroniki WAT reprezentowanym 
przez Dziekana Pana prof. dr hab. inż. Mariana Wnuka a Prezesem Firmy ICS Polska Panem Hubertem Tomaszem Durlikiem. 

WAT – Wydział Elektroniki oraz ICS wyrażają intencję współpracy w zakresie:

·        
podejmowania wspólnych prac naukowych i technicznych o tematyce zgłaszanej przez Strony i znajdującej się w obszarze ich zainteresowań,
·        
rozpatrywania w programach kształcenia propozycji zgłaszanych przez Strony,
·        
wdrażania do procesu dydaktycznego nowoczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
·        
promowania nowoczesnych rozwiązań stanowiących wynik prac studenckich   i dyplomowych,
·        
włączania do tematyki prac dyplomowych studentów WAT oraz prac prowadzonych w ramach koła naukowego studentów WAT 
       propozycji zgłaszanych przez ICS,

·        
promowania studentów i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie systemów zabezpieczeń,
·        
praktyk studenckich i staży absolwentów,
·        
organizacji szkoleń dla wykładowców i studentów dotyczących nowości produktowych na rynku technicznych systemów zabezpieczeń,
·        
przekazywania WAT przez ICS deinstalowanego sprzętu elektronicznych systemów zabezpieczeń na potrzeby koła naukowego studentów, 
·        
organizacji wspólnych seminariów,
·        
opieki merytorycznej oraz prowadzenia komercyjnych szkoleń związanych z eksploatacją i użytkowaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
·        
wzajemnego promowania pozytywnego wizerunku każdej ze stron porozumienia.
Jednostką organizacyjną WAT właściwą do koordynowania współpracy będzie Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych 
Instytutu Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
                                                                                                            Opracował dr inż. Jacek Paś – Kierownik ZESE ISE WEL 

 

 


W dniu 09.03.2016 r. zakład ZESE gościł ekipę telewizyjną TVP1. Pomieszczenia naszych laboratoriów stały się w tym dniu planem 
zdjęciowym do kolejnego odcinka popularno-naukowego programu Jak to działa? Radek Brzózka starał się dowiedzieć od nas w jaki 
sposób systemy biometryczne potrafią identyfikować osoby. I choć cały program (emitowany w kwietniu) będzie miał tylko kilkanaście 
minut, zdjęcia trwały cały dzień. W programie wystąpią: Andrzej Dobrowolski, Jacek Jakubowski i Michał Wiśnios. 
Nad technicznym zabezpieczeniem i przygotowaniem naszego sprzętu podczas nagrania czuwali: Jakub Kaźmierczak i Jolanta Pacan.

 


W dniu 19.01.2016 r. o godz. 9.30 w Auli E odbyło się szkolenie pt. „Nowoczesne inteligentne systemy bezpieczeństwa – możliwości 
techniczne i produkcyjne firmy Satel Gdańsk
”. Szkolenie zorganizował Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych Instytutu Systemów 
Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
W szkoleniu udział wzięli studenci specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa – studia stacjonarne, inżynierskie i magisterskie. 
Jako pierwszy prezentację dotyczącą firmy, produktów, najnowszych osiągnięć technicznych i wdrożeń firmy SATEL przedstawił Koordynator 
projektu eduSATEL pan Maciej Domagalski. Szczegółowy plan wystąpienia zawierał następujące zagadnienia:

·        
prezentacja nt. obecnego stanu rozwiązań technicznych inteligentnych systemów bezpieczeństwa – systemy produkowane przez firmę SATEL,  
·        
prezentacja firmy  SATEL (rys historyczny, eksport, możliwości produkcyjne), 
·        
prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych systemów sygnalizacji i włamania i napadu, systemów sygnalizacji pożaru, systemów kontroli 
      dostępu oraz monitoringu, umożliwiających integrację z automatyką znajdującą się w budynkach,

·        
przykłady rozwiązań technicznych nowoczesnych systemów sygnalizacji i włamania (czujniki i centrale alarmowe). 
Po krótkiej przerwie wiadomości o możliwościach diagnozowania i testowania wyrobów podczas produkcji oraz procesu eksploatacji przedstawił 
pan Rafał Tomaszewski. W trakcie trwającego szkolenia studenci odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzących. 
Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane upominkami firmowymi.  

Po przeprowadzonym szkoleniu, dla uczestniczących studentów naszej specjalności (48 osób) odbył się test o miano „Mistrza Elektronicznych Systemów 
Zabezpieczeń WAT 2016”. Pytania testowe dotyczyły wszystkich przedmiotów specjalistycznych które są ujęte w planie studiów. 
Pytania przygotowali pracownicy Zakładu – dr inż. Adam Rosiński, Jacek Paś oraz mgr inż. Michał Wiśnios. 
Zwycięzcą „Mistrzem Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń WAT 2016” został student III roku studiów stacjonarnych 
inżynierskich pan Jakub Rawczyński grupa E3B1S1, który otrzymał okolicznościową statuetkę oraz prezent od firmy SATEL. 
Pozostałe najlepsze trzy osoby zostały nagrodzone prezentami od firmy.

Szkolenie zrealizowano w ramach umowy o rozszerzeniu współpracy WAT z firmą SATEL w ramach programu eduSATEL. 
Przedstawione prezentacje oraz praktyczne pokazy rozwiązań technicznych cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła duża ilość pytań 
do prowadzących. Studenci biorący udział w szkoleniu na zakończenie szkolenia otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia w ramach projektu eduSATEL.
 
                                                                                                                            Opracował dr inż. Jacek Paś – Kierownik ZESE ISE WEL  

 

Z okazji Dnia Podchorążego, 27 listopada, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej wręczył wyróżnienie
Pani dr inż. Ewelinie Majda – Zdancewicz. Któreż to już z kolei?

krrti2015.JPG

 

dyplom Majda-Zdancewicz.JPG

Pani dr inż. Ewelina Majda – Zdancewicz w XIII edycji  Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny 
RADIOKOMUNIKACJI I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH zajęła II miejsce. 
Konkurs jest organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych
pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, magazynu INFOTEL oraz miesięcznika Przegląd Telekomunikacyjny. 
Bieżąca edycja konkursu obejmowała prace obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2014 a 9 stycznia 2015.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień zrealizowane zostało w trakcie sesji otwarcia
 
Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, dnia 8 kwietnia 2015, w Łodzi.

 

DSC_OBRONA.JPG

W dniu 26.02.2015 roku odbyły się obrony prac dyplomowych. W tym dniu część studentów z grupy E1B1S1 należących do 
Koła Naukowego Elektroników – Sekcja Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa broniła swoich prac dyplomowych. 
Obrony prac dyplomowych wypadły bardzo dobrze ze względu na pracę w kole naukowym już po IV semestrze. 
Na zdjęciu od prawej strony: mgr inż. Michał Wiśnios – opiekun Koła Naukowego Elektroników – Sekcja Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa, 
dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz - opiekun Koła Naukowego Elektroników – Sekcja Systemów Elektronicznych, 
inż. Bitner Agnieszka, inż. Marta Lipińska, inż. Michał Piętka, inż. Tomasz Urbańczyk, inż. Marek Jarzębski, inż. Rafał Dusio, 
inż. Hubert Milczarek. Jak widać ze zdjęcia inżynierowie „bezpieczeństwa bardzo zadowoleni” z ocen uzyskanych na obronach.


W dniu 26.11.2014 roku o godz. 1220 rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk oraz zastępca prezydenta 
Krakowa pan Tadeusz Matusz i dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych pan Marek Kolarski podpisali umowę o współpracy.
 
Organizatorem podpisania uroczystej umowy był absolwent ZSE Kraków dr inż. Jacek Paś

 


22.10.2014 r. godz. 13.20 - 14.50 - wykład i prezentacja Wojskowej Akademii Technicznej i Wydziału Elektroniki 
w Zespole Szkół Energetycznych W Krakowie. Wykład i prezentację przedstawił dr inż. Jacek Paś /absolwent szkoły/. 
Prowadzącym spotkanie trzech klas maturalnych technikum elektronicznego i informatycznego był Dyrektor Zespołu Szkół 
p. mgr Marek Kolarski. Szkoła może pochwalić się 67 letnią tradycją kształcenia doświadczonych i cenionych na rynku 
kadr energetyków, elektroników i informatyków na najwyższym wysokim poziomie. 
W listopadzie 2014 roku szkoła podpisze z WAT porozumienie o współpracy. 

 03.11. 2014 roku uroczyste podpisanie umowy o współpracy z firmą SATEL sp. z o. o. 
Umowę podpisuje JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk oraz Ireneusz Kowaluk, 
członek Zarządu SATEL sp. z o.o. Na jego mocy porozumienia podnoszone będą kwalifikacje oraz wiedza naszych 
studentów w zakresie zaawansowanych rozwiązań branży technicznej ochrony mienia. Umowa stanowi platformę 
prawną dającą możliwość rozszerzenie podjętej przed kilku laty współpracy Wydziału Elektroniki z firmą SATEL w uczelni. 
Za stołem prezydialnym od lewej - Maciej Domagalski - koordynator projektu eduSatel, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski - 
prodziekan ds. naukowych Wydziału Elektroniki WAT, dr inż. Jacek Paś - kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych. 
W długim procesie prowadzącym do szczęśliwego podpisania umowy uczestniczył asystent N-D zakładu Pan mgr inż. Michał Wiśnios. 
 

 

Międzynarodowa Konferencja Transport System Telematics, Kraków-Ustroń, 22-26.10.2014 r., przerwa w obradach. 
Na zdjęciu od lewej strony: dr inż. Adam Rosiński - WAT, dr inż. Jacek Paś -WAT, dr inż. Marek Sumiła - WT PW. 
Konferencja organizowana przez Politechnikę Śląską, Zespół Automatyki w Transporcie - prof. dr hab. inż. Jerzego Mikulskiego  

 

innowator_mazowsza_800pix
W szóstej edycji „Innowatora Mazowsza” w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec wyróżnienie zdobyła Pani
dr inż. Ewelina Majda za pracę pt. „Automatyczny system wiarygodnego rozpoznawania mówcy oparty na
analizie cepstralnej sygnału mowy”. Innowator Mazowsza to konkurs, w którym za innowacje w nauce nagradzani
są młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

 

UroczystePrzekazanie_800pix
18.09. 2014 r godz. 14.00 Aula E.
Uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych w obecności Dziekana WEL
prof. dr hab. inż. Mariana Wnuka. Ustępujący z funkcji  – dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, prof. WAT oraz
przejmujący obowiązki dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT.

 

uroczyste_wreczenie_800pix
Podczas uroczystości inauguracji rozpoczęcia roku akademickiego 2014/2015 szczególoną oprawę miało wręczenie
dyplomu doktorskiego najmłodszemu doktorowi roku akademickiego 2013/2014 – Pani dr inż. Ewelinie Majdzie.
Promotorem pracy Pani doktor był dr hab. inż.. Andrzej Dobrowolski, profesor WAT.

Ekomilitaris2014

ekomilitaris_800pix
10.09.2014 r. XXVIII Międzynarodowa Konferencja Ekomilitaris 2014. Przerwa w obradach.
Od lewej strony: dr inż. Adam Rosiński – WAT z osobą towarzyszącą, dr inż. Stanisław  Sokołowski z małżonką,
dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. Politechniki Koszalińskiej z małżonką, dr inż. Jacek Paś – kierownik ZESE,
ppor. mgr inż. Kamil Kamiński – doktorant WEL, skrajnie po prawej stronie
doc. dr inż. Waldemar Szulc – kierownik Katedry Systemów Bezpieczeństwa WSM z małżonką.

X Szkoła - Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo – Waplewo 27-30.05. 2014 rok. 
Wystąpienie Pani dr inż. Eweliny Majdy z referatem na sesji popołudniowej A prowadzonej przez 
dr hab. inż. Piotra Kaniewskiego, prof. WAT.


X Szkoła - Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo – Waplewo 27-30.05. 2014 rok. 
Wystąpienie Pana mgr inż. Michała Wiśniosa z referatem na sesji popołudniowej B prowadzonej przez 
dr hab. inż. Tadeusza Dąbrowskiego, prof. WAT.


Zakończenie X Szkoły - Konferencji Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK – Waplewo 27-30.05. 2014 rok. 
Wystąpienie Pana  dr hab. inż. Tadeusza Dąbrowskiego, prof. WAT – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji.


„Opieka nad maluchami wymaga poświęcenia”  – piękno mazurskich jezior w maju.Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Eweliny Majdy w dn. 21.05. 2014r. godz. 14.00. 
Promotor – dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT; przewodniczący komisji obrony dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, prof. WAT. 
Temat rozprawy „Automatyczny system wiarygodnego rozpoznawania mówcy oparty na analizie cepstralnej sygnału mowy”.
Gratulujemy naszej koleżance!

Zdj1_08052014
Dzień otwarty WAT – 22.03, 05.04.2014 rok – prezentacja osiągnięć i możliwości kształcenia przez Instytut Systemów
Elektronicznych organizowana przez Zakład, w tym pokaz sal laboratoryjnych specjalności Inżynieria Systemów
Bezpieczeństwa.

 

Zdj2_08052014
Wystąpienie studenta III roku P. Rafała Dusio - specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa w ramach koła naukowego 
studentów WEL – sekcja elektroniczne systemy bezpieczeństwa (opiekun naukowy – mgr inż. Michał Wiśnios - ZESE) na
XXXII Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki (SECON’14) 
Warszawa 27.03.2014 rok. Referat i wystąpienie przygotowane pod kierunkiem P. mgr inż. Michała Wiśniosa.

Zdj3_08052014
Wystąpienie studenta III roku P. Marka Jarzębskiego - specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa w ramach koła naukowego 
studentów WEL – sekcja elektroniczne systemy bezpieczeństwa (opiekun naukowy – mgr inż. Michał Wiśnios - ZESE) na 
XXXII Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki (SECON’14) 
Warszawa 26.03.2014 rok. Referat i wystąpienie przygotowane pod kierunkiem p. dr inż. Jacka Paś.

 

Zdj4_08052014

Grupa studentów III roku studiów inżynierskich stacjonarnych WEL – specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa na 
Międzynarodowych Targach Securex 2014 rok w Poznaniu razem z opiekunem naukowym sekcji koła p. mgr inż. Michałem Wiśniosem.

 

Zdj5_08052014

Grupa studentów III roku studiów inżynierskich stacjonarnych WEL – specjalność Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa na 
Międzynarodowych Targach Securex 2014 rok w Poznaniu.


 
Pani mgr inż. Ewelina Majda – asystentka N-D zakładu ZESE w miesiącach październik – grudzień 2013 r. 
przebywała na stażu naukowym w USA  - Stanford University w stanie CaliforniaUroczyste wręczenie Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013.
Wyróżnieni zostali następujący pracownicy zakładu: dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, mgr inż. Ewelina Majda, 
dr inż. Wiktor Olchowik, dr inż. Mariusz Wierzbowski, kpt. mgr inż. Ireneusz Krysowaty, dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, 
dr inż. Jacek Paś, mjr mgr inż. Jakub Kaźmierczak, mgr inż. Michał Wiśnios  
za „Opracowanie multibiometrycznego systemu identyfikacji osób do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym”. 
  Nagrodę wręczył rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Transport of the 21 ST Century” - Ryn
Przewodniczący sesji VI sekcji VII „Bezpieczeństwo w Transporcie” prof. Tadeusz Dąbrowski – Dyrektor ISE WEL  


Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „The Transport of the 21 ST Century” Ryn 2013,
wygłasza dr inż. Jacek Paś – prowadzący sesję prof.  prof. Tadeusz Dąbrowski – Dyrektor ISE WEL


Jezioro Niegocin/Giżycko – polowanie orła bielika 

 

Święto Wojsk Lądowych


Prezentacja sprzętu naukowo-badawczego wykorzystywanego dla potrzeb MON na Cytadeli - Multibiometryczny System
Identyfikacji Osób do Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym. Demonstrator prezentuje mjr Jakub Kaźmierczak. 

 

 


Przerwa w obradach XXVII Międzynarodowej  Konferencji Ekomilitaris 2013 – Zakopane 2013 - narada: 
od lewej strony:  dr inż. Adam Rosiński – Zakład Telekomunikacji w Transporcie, Wydział Transportu Politechnika Warszawska, 
dr inż. Jacek Paś – ISE WEL WAT, mgr Hanna Szulc, doc. dr inż. Waldemar Szulc - Szef Katedry Bezpieczeństwa i Informatyki WSM

 


Na tegorocznym XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego nie zabrakło też i naszego zakładu. 
W Kielcach zaprezentowaliśmy Multi-biometryczny system identyfikacji osób do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.
Na zdjęciu od lewej – Dyrektor Instytutu – prof. T. Dąbrowski, zastępca Dziekana Wydziału Elektroniki WAT ds. wojskowych płk Z. Chudy
oraz  mjr Jakub Kaźmierczak.


„Gospodarskie” oko Dyrektora Instytutu – prof. T. Dąbrowskiego ocenia stoisko, w tym prezentowany na targach 
przez p. mjr Jakuba Kaźmierczaka system multibiometryczny.


Uczestnicy stoiska Wojskowej Akademii Technicznej wraz z Rektorem-Komendantem WAT prezentują otrzymaną 
prestiżową nagrodę - Defender.

 

Szkolenie firmy ARUBA Networks

Szkolenie na Auli E (02.07.2013r.) dla pracowników Instytutu i studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa 
z produktów i wdrożeń firmy ARUBA Networks oraz zabezpieczenia pomieszczeń w oparciu o opatentowany system ILOQ. 
Studenci biorący udział w szkoleniu uzyskali certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu z produktów firm Aruba i systemu ILOQ. 

 W tym roku Wojskową Akademię Techniczną na 17. Pikniku Naukowym reprezentował Instytut Systemów Elektronicznych oraz Instytut Optoelektroniki:

 

 


Panorama Cieszyna

 


W dniu 4 kwietnia br. o godz. 14:00 w sali Rady Naukowej Wydziału Elektroniki odbyła się uroczystość podpisania porozumień w sprawie organizacji praktyk studenckich 
między firmami reprezentującymi branże technicznych systemów bezpieczeństwa a Wydziałem Elektroniki.
Firmy, które wzięły udział w podpisaniu porozumienia:
•             ACO Solution Sp. z o.o. – Warszawa,

•             AGIS Fire&Security Sp. Z o.o. – Warszawa,

•             bt electronics Sp. z o.o. – Kraków,

•             GP Energia Sp. z o.o. – Białystok,

•             SAI TELECOM Sp. Z o. o. – Warszawa,

•             SSI SA   – Bielany Wrocławskie,

•             TRANSAST sp. z o.o. – Płońsk,

•             Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. – Kraków,

 Referat na XLI Zimowej Szkole Niezawodności Szczyrk 2013 wygłasza dr inż. Jacek Paś – prowadzący sesję prof. Janusz Szpytko AGHPrzerwa w obradach Szkoły Szczyrk 2013: 
od lewej strony: dr inż. Jacek Paś – ISE WEL WAT, dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, prof. WAT – Dyrektor ISE WEL WAT, 
dr inż. Dariusz Laskowski ITK WEL WAT, dr inż. Adam Rosiński – Zakład Telekomunikacji w Transporcie, Wydział Transportu Politechnika Warszawska

Referat na XLI Zimowej Szkole Niezawodności Szczyrk 2013 wygłasza dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski, prof. WAT – Dyrektor ISE WEL WAT – 
prowadzący sesję prof. Krzysztof Kołowrocki Akademia Morska w Gdyni

  

XIV Międzynarodowa Konferencja TransComp 2011

 

 

XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2011

 

asdfasdad

asdasdasd

adsa

ads

ad

ads

ads

ads

 

adsadsda