Strona prywatna

 


Kontakt:

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Elektroniki
Instytut Systemów Elektronicznych
Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych

ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

www:     http://zese.wel.wat.edu.pl/

tel.         (+48 22) 261 839872
fax         (+48 22) 
e-mail:   jacek.pas@wat.edu.pl
   
pomieszczenie (pok./bud.): 67/100

 


dr hab. inż.
J a c e k   P A Ś

 Kariera zawodowa 
 Dorobek i zainteresowania naukowe
 Hobby i czas wolny

 

Ważniejsze fakty z kariery zawodowej: 

1962  – rok urodzenia, Pilica,
1981  – matura w Zespole Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16, Kraków - elektroenergetyk, 
1981  – początek studiów w Wojskowej Akademii Technicznej,
1986  – promocja na stopień podporucznika wojsk lotniczych, korpus osobowy radiotechniczny, specjalność radiotechnika wojsk obrony powietrznej kraju,
1986  – praktyka wojskowa - dowódca plutonu w I baterii, szkoła młodszych specjalistów, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Bemowo Piskie/Ełk,  
1986-1996 – służba wojskowa w Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Bemowie Piskim k/Ełku, 
1992 - praktyka dowódcza na stanowisku szefa logistyki - 62 dywizjon rakietowy Brygady Warszawskiej,
1994-1995
studia podyplomowe, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Warszawa, specjalność: radiolokacja. 


         
http://www.samolotypolskie.pl/uploads/Products/product_2439/SA-75_Dwina_05.jpgBemowo Piskie: nadzór i eksploatacja przeciwlotniczego zestawu rakietowego SNR-125 M „Newa” (SA- Goa) – część radiotechniczna – systemy niskiej i wysokiej częstotliwości.

W dniu 27 marca 1999 r. w czasie operacji "Allied Force" został zestrzelony samolot F-117 Night Hawk, 7 dywizjon myśliwski 49 Skrzydło Myśliwskie (7 FS z 49 FW). Samolot został zestrzelony w okolicy wsi Budanovci, około 40 km na północny-zachód od Belgradu, za pomocą rakiety wystrzelonej z 3 dywizjonu rakietowego 250 BR uzbrojonego w PZR S-125 Newa (SA- Goa).F-117 Nighthawk – amerykański odrzutowy samolot bombowy wykonany w technologii stealth 

 

Strefa ognia zestawu S-125 MBemowo Piskie – środek poligonu Orzysz

Wjazd do garnizonu od miejscowości Drygały


Bemowo Piskie to leśny garnizon– osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Biała Piska. Jest to typowe osiedle wojskowe położone w odległości ok. 15 km od Białej Piskiej i ok. 13 km od Orzysza.


Kadra III Cyklu Radiotechnicznego w centrum szkolenia.  


1996 – 2010 - żołnierz zawodowy, asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Układów Analogowych/od 2005 (po zmianie nazwy) w Zakładzie Eksploatacji Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT
2003 – wymuszone zakończenie czynnej służby wojskowej (w stopniu majora wojsk lotniczych)
2010 – 2012 adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Eksploatacji Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT
2010 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. „Metoda oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji elektronicznych systemów transportowych” – doktorat obroniony z wyróżnieniem na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej. Promotor prof. dr  hab. inż. Janusz Dyduch, recenzenci – prof. Mirosław Luft – Politechnika Radomska, prof. Włodzimierz Choromański - Politechnika Warszawska, prof. Marek Sitarz - Politechnika Śląska. 
2012 do dziś
- Kierownik zakładu/adiunkt naukowo-dydaktyczny, Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT

2016 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: transport, specjalność: niezawodność i eksploatacja systemów elektronicznych, elektroniczne systemy transportowe Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Radom
 

 Zainteresowania naukowe 

Koncentrują się w obszarze teorii eksploatacji i niezawodności systemów elektronicznych, eksploatacji transportowych systemów elektronicznych, eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa – SSWiN, SKD, CCTV, SSP, DSO, itd.
Do ważniejszych zagadnień, którymi zajmuję się należą:
     eksploatacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa;
     układy analogowe liniowe i nieliniowe,
     kompatybilność elektromagnetyczna z zakresu małych częstotliwości – do 100 kHz.Dorobek publikacyjno-naukowy w ujęciu statystycznym obejmuje
:

               ponad 70 artykułów w punktowanych czasopismach,
         ponad 10 rozdziałów w monografiach,
        
ponad 97 referatów wydanych drukiem, 
        
jeden skrypt, dwie monografie, 
        ponad 12 sprawozdań z prac naukowo-badawczych.

 

Działalność dydaktyczna to prowadzenie zajęć /wykłady, ćwiczenia, laboratoria/ z przedmiotów: Podstawy eksploatacji systemów, Eksploatacja systemów bezpieczeństwa, Układy analogowe liniowe i nieliniowe, Podstawy modulacji i detekcji, Projektowanie systemów bezpieczeństwa, Niezawodność eksploatacyjna, Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej.

 


Aktywność społeczno-organizacyjna:

     udział w pracach komitetu Międzynarodowej Konferencji Ekomilitaris (od XVII w roku 2003 do chwili obecnej), 
     od 2016 członek komitetu naukowego XXX międzynarodowej konferencji Ekomilitaris, 
     członek komitetu organizacyjnego konferencji DIAG -  „Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów”, 
     sekretarz komitetu naukowego konferencji DIAG 2015,  
     opiekun Koła Naukowego Studentów Elektroniki – Wydziału Elektroniki WAT (organizacja konferencji studenckiej SECON 2012 r), 
     opiekun grup i roczników studentów WEL, 
     wygłoszone seminaria naukowe – ponad dwadzieścia na PW, UTH Radom, ZES Kraków, GUNB, itd., 
     organizator podpisania umów o współpracy między firmami (10) a Wydziałem Elektroniki i WAT. 
     członek Rady Wydziału Elektroniki WAT, kadencja 2017-2020.   

 

 


 Wybrane publikacje książkowe: 
 

         Paś J., Rosiński A., Wiśnios M., Majda-Zdancewicz E., Łukasiak J.: „Elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Wprowadzenie do laboratorium”. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018. ISBN 978-83-7938-150-0. 218 stron. Ark. wyd. 14.

         Dąbrowski T., Paś J., Olchowik W., Rosiński A., Wiśnios M.: „Podstawy eksploatacji systemów. Laboratorium”. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-7938-043-5, Warszawa 2014.

         Dyduch J., Rosiński A., Paś J.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, str. 280, ISBN 978-83-7351-393-8, Radom 2011.

         Paś J.: Eksploatacja elektronicznych systemów transportowych, monografia, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny, Radom, str. 240, ISSN 978-83-7351-751-6, Radom 2015.

 


                        

    


Czas wolny - hobby  Obszar działania w wakacje – pogranicze polsko-słowackie 
 

 


 


Najbliżej do miasta – Krynica Górska /pomnik A. Mickiewicza, widok na deptak/

 

 


 


Gdzieś na Przełęczy Tylickiej, widok na Jaworzynę Krynicką /1114 m.n.p.m/

 

 


 


Własna twórczość /skalnik, drewniana kapliczka na podbudowie kamienia/

 

 


 


Przerwa dydaktyczna - praca  w wakacje (przygotowanie do zimy), Max - Alaskan Malamuthe 
-moczenie podwozia w "prywatnym" strumyku (+28 0C)

 

 


 


               Szlakiem cerkwi – cerkiew w Wojkowej                          rynek starego miasta Bardejov (Słowacja) podczas otwarcia 664 historycznego, 
                                                                                         a 44 współczesnego jarmarku w 2015 r. 

 
Prešovský kraj, okres Bardejov, Bardejov. Warto zwiedzić kościół św. Idziego (słow. dom sv. Egidia) - najcenniejszy zabytek miasta. Wzniesiony w XIV w., rozbudowany w połowie XV w., później wielokrotnie restaurowany. Z jego wieży roztacza się widok na zabytkowe centrum i okolice. Wewnątrz zachowało się jedenaście późnogotyckich ołtarzy skrzydłowych z lat 1460-1520, stojących w swych pierwotnych lokalizacjach, co jest ewenementem na skalę europejską. Obecnie w randze bazyliki mniejszej.

 

 


 


Poranny spacer na przełęczy Tylickiej – las Świniarki, odpoczynek po spacerze

 

 


 


Praca w psim zaprzęgu razem z dwiema dziewczynami                                            Moje własne wyroby w drewnie               

 

 


 


Taras z tyłu domku, odpoczynek w zieleni po spacerze                           Ogródek skalny przed domkiem z oczkiem wodnym –
                           w Popradzkim Parku Krajobrazowym                                   – wykonanie własne (największy kamień o wadze 8 ton)
                 

 

 


Timo - Golden Retrieve

 


 

                                              

 

 

Aktualizacja z dn. 03.10.2018 r.