Pracownicy Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych                                                                                                          

 Imię i nazwisko

Numer telefonu

Pomieszczenie

Kierownik zakładu

  dr inż. Wiktor Olchowik

261 839672

57/100

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

  prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

261 839050

114 /45

  prof. dr hab. inż. Tadeusz DĄBROWSKI

261 837761

54/100

  dr hab. inż. Kazimierz Pluciński

261 837863

46/54a

  dr hab. inż. Jacek PAŚ

261 839872

67/100

  dr hab. inż. Adam ROSIŃSKI

261 837123

67/100

  dr inż. Józef Boksa

261 839637

43a/54a

  dr inż. Ewelina MAJDA-ZDANCEWICZ

261 839534

45/54a

  dr inż. Mariusz Wierzbowski

261 839840

42/54a

  dr inż. Michał WIŚNIOS

261 839135

62/100

  mjr mgr inż. Jakub KaŹmierczak

261 839233

31/54a

  mgr inż. Piotr FIGOŃ

261 839672

75/100

  mgr inż. Jarosław ŁUKASIAK

261 837123

65/100

 

261 837626

64/100

 

261 837626

64/100

Pracownicy techniczno-administracyjni

  st. specjalista Wojciech PIĘTKA - odpowiedzialny za Laboratorium ZESE

261 839333

040/100

  st. tech. Stanisław Kierlańczyk - odpowiedzialny za Laboratorium EE i Ua

261 839812

6/54a

  st. tech. Andrzej JATCZAK

261 839333

040/100